รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00319 ::
 
 
 
 
 


ฟังบรรยายชี้แจงแนวทางการใช้งาน ระบบ Sharepoint เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ ทร.
น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.และผู้นำการจัดการความรู้ CKO เข้ารับฟังบรรยายชี้แจงแนวทางการ ใช้งาน ระบบ Sharepoint เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ ทร. จากฝ่าย เลขา km ทร. ผ่านระบบสารสนเทศ ร่วม กับ Km fa ของ ชย.ทร. เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค.64 เวลา 0930 - 1300 ณ ห้องเรียน ช่างโยธา กวก.ชย.ทร.
 

 

 
 

 
 
 

 บันทึกข้อมูลโดย : นายฐิติพงษ์ ทัพยุทธพงศ์ วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 0941
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269471 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61