รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00339 ::
 
 
 
 
 
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2565
#รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา #

#ช่างโยธา นาวีไทย ทำความดี ด้วยหัวใจ ให้เด็กๆ #

กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 8 มกราคม 2565

โดยในกิจกรรมดังกล่าว พลเรือตรีสุทิน หลายเจริญ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ของกรมช่างโยธาทหารเรือ และประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ที่ หน้าอาคารกองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารเรือ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

ต่อจากนั้น เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ได้นำกำลังพลจิตอาสาของกรมช่างโยธาทหารเรือ เข้าพัฒนาโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โดยในกิจกรรมดังกล่าว กำลังพลของกรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงผนังห้องเก็บของ ของโรงเรียน ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดแต่งต้นไม้ และเก็บขยะ บริเวณโดยรอบโรงเรียน ให้เรียบร้อยและสะอาดตา ี
นอกจากนั้น เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือยังได้มอบของขวัญวันเด็ก ให้กับคุณครูและเด็กๆ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติแบบออน์ไลน์ อีกด้วย โดยกิจกรรมครั้งนี้กรมช่างโยธาทหารเรือได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด โดยให้กำลังพลทุกนายตรวจ ATK ก่อนร่วมกิจกรรมทุกนาย

** ในการนี้ นางภัทรวดี นุ้ยแหลมหลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ได้กล่าวขอบคุณ กองทัพเรือ และ กรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ช่วยพัฒนาโรงเรียน ให้มีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้นยังขอบคุณที่ กองทัพเรือ เห็นความสำคัญของเด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ที่ได้มอบของขวัญให้คุณครูและเด็กนักเรียนเพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อีกด้วย

**กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยทำภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่กระจาย เพื่อให้เป็นกองทัพเรือทื่ ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
#กรมช่างโยธาทหารเรือ
#ชุมชนสันติชนสงเคราะห์

ภาพและข่าว : โดยคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 

 
https://youtu.be/y0wyMU28XkA

บันทึกข้อมูลโดย : จ.อ.ธีรภัทร์ แสงงาม วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 1354
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269424 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61