รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00352 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล
พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานพิธีขอขมาศาลเจ้าพ่อหนู เพื่อบูรณะปรับปรุงศาล
พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานพิธีขอขมาศาลเจ้าพ่อหนู เพื่อบูรณะปรับปรุงศาล เมื่อวันที่ 10 ก.พ.65 เวลา 0900 ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269464 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61