รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00354 ::
 
 
 
 
 


พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานพิธีเชิญเจ้าพ่อหนูและบริวาร ประดิษฐานที่ศาล เมื่อวันที่ 9 มี.ค.65 เวลา 0900 ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นประธานพิธีเชิญเจ้าพ่อหนูและบริวาร ประดิษฐานที่ศาล เมื่อวันที่ 9 มี.ค.65 เวลา 0900 ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269469 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61