รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00356 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล
ช่างโยธา นาวีไทย ทำความดี ด้วยหัวใจ ให้วัดกัลยา
รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา
ช่างโยธา นาวีไทย ทำความดี ด้วยหัวใจ ให้วัดกัลยา
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้จัดกิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แขวง
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

โดยในช่วงเช้า เวลา 0900 พลเรือตรีสุทิน หลายเจริญ
เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ที่สนามหญ้า หน้าอาคารกองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยกล่าว
เปิดกิจกรรม แจกอุปกรณ์ทำความสะอาด และบันทึกภาพร่วมกัน
จากนั้น เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ได้นำกำลังพลจิตอาสา ของ
กรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัด
กัลยาณมิตร เข้าพัฒนา วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
โดยกำลังพลของกรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ทำการตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ และทำความสะอาด บริเวณวัด ให้เรียบร้อยและสะอาดตา
นอกจากนั้นกำลังพลส่วนหนึ่งจำนวน 20 นาย ยังได้ร่วมบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า อีกด้วย

*กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พล
เรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ได้มอบหมาย
ให้หน่วยต่าง ๆ ในกองทัพเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาบ้าน วัด และโรงเรียนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับ
ในส่วนของกรมช่าง โยธาทหารเรือ ได้รับมอบหมายให้ดูแล ใน
พื้นที่ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม และสร้างจิตสำนึกให้แก่กำลังพล ให้มีความ
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อให้เป็นกองทัพเรือที่ ประชาชนเชื่อมั่น
และภาคภูมิใจ ต่อไป

ภาพและข่าวโดยคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมช่างโยธาทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 2300
 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 2257
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269477 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61