รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00363 ::
 
 
 
 
 


พล.ร.ต.ประวุฒิ รอดมณี จก.จร.ทร. ประธานกรรมการตรวจราชการ และคณะ ตรวจราชการ กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ
พล.ร.ต.ประวุฒิ รอดมณี จก.จร.ทร. ประธานกรรมการตรวจราชการ และคณะ ตรวจราชการ กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยมี น.อ.เกรียงศักดิ์พลหาญ ผอ.กงย.ชย.ทร. ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป พร้อมรับการตรวจ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 2223
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269445 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61