รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00370 ::
 
 
 
 
 


พิธีปลดทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน
พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีปลดทหารกองประจำการทีจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน ๑ พ.ย.๖๕ จำนวน ๖ นาย เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๕ ณ ห้องวิสุกรรมสรรค์
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : จ.ท.ธีรภัทร์ แสงงาม วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 2017
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269482 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61