รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00381 ::
 
 
 
 
 


พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๖๖
พลเรือตรีสุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการกรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บก.ทร.(วังเดิม) เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
 

 

 
 

 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 0852
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269463 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61