รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00400 ::
 
 
 
 
 


แถวรับฟังประกาศพระเกียรติคุณและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี 19 พ.ค.66
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นาวาเอกสมหมาย แสวงกิจ รอง เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือนำ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ แถวรับฟังประกาศพระเกียรติคุณและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ ฯ สนามหญ้าหน้ากอง บังคับการกรมช่างโยธาทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 1118
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269484 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61