รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00414 ::
 
 
 
 
 


พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๗๒ รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 

 

 
 

 
 
 

 บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 0822
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269439 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61