รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00420 ::
 
 
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ขย.ทร. ๑๖ ส.ค.๖๖ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.๖๖
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ มอบหมายให้ นาวาเอก อดิเรก ฟุ้งลัดดา รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ขย.ทร. ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และ โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ #จิตอาสาพระราชทาน #เราทำความดีด้วยหัวใจ #กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมันและภาคภูมิใจ
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 1431
 
 

 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 1432
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269436 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61