รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00425 ::
 
 
 
 
 


เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ทร. ณ บก.ทร.(วังเดิม)
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือตรีสุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ทร. ณ บก.ทร.(วังเดิม)
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 0956
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269409 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61