รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00426 ::
 
 
 
 
 


พิธีรับ - ส่งหน้าที่ จก.ชย.ทร. ประจำปี งป.๖๗ ใน ๒๙ ก.ย.๖๖
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ พลเรือโท สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผู้บัญชาการทัพเรือ ภาค ๑ ส่งมอบหน้าที่และการปกครองบังคับบัญชา กรมช่างโยธาทหารเรือ ให้กับ พลเรือตรี ภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ท่านใหม่ ณ กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 1212
 
 

 
 
 

 บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 1434
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269461 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61