รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00433 ::
 
 
 
 
 


พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 10 นาย เมื่อวันที่ 6 ต.ค.66
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 พลเรือตรี ภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย และนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 9 นาย ณ ห้องวิสสุกรรมสรรค์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 1412
 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 1415
 
 

 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 1416
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269419 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61