รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00458 ::
 
 
 
 
 


จก.ชย.ทร.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการราชนาวีสโมสร ครบรอบ 68 ปี 10 ม.ค.67
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2567 พลเรือตรีภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการราชนาวีสโมสร
ครบรอบ 68 ปี ณ กิจการราชนาวีสโมสร ถ.มหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 0938
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269429 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61