รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00464 ::
 
 
 
 
 


19 ม.ค.67 จก.ชย.ทร. ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ EEC ณ ห้องประชุม UTP2 กทภ. โดยมี ดร.ภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน 19 ม.ค.67
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 พลเรือตรีภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ EEC ณ ห้องประชุม UTP2 กทภ.
โดยมี ดร.ภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม UTP2 การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 1202
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269427 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61