รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00467 ::
 
 
 
 
 


ชย.ทร. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ชย.ทร.ประจำปี งบประมาณ 67 (ครั้งที่ 1) 30 ม.ค.67
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 กรมช่างโยธาทหารเรือ ดำเนินการการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ 67 (ครั้งที่ 1) เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลในหน่วยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและมีสุขภาพที่แข็งแรง ควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีที่เหมาะสม และพัฒนาค่าดัชนีมวลกายให้เป็นไปตามมาตรฐาน (BMI) ไม่เกิน 24.9 ตามที่กองทัพเรือกำหนด บริเวณโดยรอบ กองบังคับการกรมช่างโยธาทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 1407
 
 

 
 
 

 บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 1410
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269476 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61