รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00482 ::
 
 
 
 
 


พิธีปิดการฝึกอบรมอาชีพทหารกองประจำการหลักสูตร การเดินไฟฟ้าในอาคาร 1 เม.ย.67
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 พลเรือตรี พรสุเทพ ศรีปานแก้ว รอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ (คพท.) ผู้แทน ประธาน คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ (คพท.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ พื้นที่กรุงเทพ ฯ และปริมณฑลเพื่อใช้ประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นาวาเอก สุรินทร์ เกษงาม รอง เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ผู้แทน เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ (สพร 1) หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมช่างโยธาทหารเรือ เจ้าหน้าที่ สพร 1 และ กรรมการ คพท. เข้าร่วมพิธีฯ ณ สโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 1150
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   265975 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61