รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00484 ::
 
 
 
 
 


จก.ชย.ทร. ร่วมกิจกรรม Happy Navy OTOP เมษาพาสุข สนุกชม ชิม ช้อป เมื่อวันที่ 5 เม.ย.67
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 พลเรือตรี ภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ และกำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมกิจกรรม Happy Navy OTOP เมษาพาสุข สนุกชม ชิม ช้อป ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 1023
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269458 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61