รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวกิจกรรม ผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00485 ::
 
 
 
 
 


จก.ชย.ทร.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา พธ.ทร. ครบรอบ 137 ปี เมื่อวันที่ 5 เม.ย.67
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 พลเรือตรีภานุมาศ ธนะพานิช เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมพลาธิการ ทหารเรือ ครบรอบ 137 ปี ณ กองบังคับการ กรมพลาธิการ ทหารเรือ
 

 

 
 

 
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.ต.ธีรภัทร์ แสงงาม วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 1027
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   269417 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61