ข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ
หน้าหลักข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
     
ลำดับที่ รายการ วันที่
00246 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 16 มิ.ย.67 16 มิ.ย. 67
00245 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 9 มิ.ย.67 9 มิ.ย. 67
00244 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2 มิ.ย.67 2 มิ.ย. 67
00243 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 26 พ.ค.67 26 พ.ค. 67
00242 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 พ.ค.67 19 พ.ค. 67
00241 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 12 พ.ค.67 12 พ.ค. 67
00240 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 5 พ.ค.67 5 พ.ค. 67
00239 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 21 เม.ย.67 21 เม.ย. 67
00238 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 เม.ย.67 7 เม.ย. 67
00237 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 31 มี.ค.67 31 มี.ค. 67
00236 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 24 มี.ค.67 24 มี.ค. 67
00235 ชย.ทร.จัดกำลังพลร่วมพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 21 มี.ค.67 21 มี.ค. 67
00234 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 17 มี.ค.67 17 มี.ค. 67
00233 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 10 มี.ค.67 10 มี.ค. 67
00232 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 3 มี.ค.67 3 มี.ค. 67
00231 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 25 ก.พ.67 25 ก.พ. 67
00230 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 ก.พ.67 24 ก.พ. 67
00229 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 ก.พ.67 21 ก.พ. 67
00228 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 18 ก.พ.66 18 ก.พ. 67
00227 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 11 ก.พ.66 11 ก.พ. 67
00226 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในพิธีเพื่อต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ ณ วัดพระยาทำ วรวิหาร 1 ก.พ.67 2 ก.พ. 67
00225 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในการบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนมงคล ครบรอบ 83 ปี เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์ วรวิหาร 30 ม.ค.67 30 ม.ค. 67
00224 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 21 ม.ค.66 21 ม.ค. 67
00223 ชย.ทร.จัดกำลังพลร่วมร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณ นักรบไทย ในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67 18 ม.ค. 67
00222 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 15 ม.ค.67 15 ม.ค. 67
00221 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 14 ม.ค.66 14 ม.ค. 67
00220 ชย.ทร.จัดกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 7 ม.ค.67 7 ม.ค. 67
00219 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ม.ค.66 7 ม.ค. 67
00218 กำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือรับการตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกายหลังจากแถวประจำสัปดาห์ และเข้ารับการฝึกทบทวนบุคลท่ามือเปล่า และการปฏิบัติบุคคลท่ากระบี่ท่าพระราชทาน 4 ม.ค.67 4 ม.ค. 67
00217 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 24 ธ.ค.66 24 ธ.ค. 66
00216 กรมช่างโยธาทหารเรือ จัดกำลังพลร่วมฟังเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดบางแวก 19 ธ.ค.66 19 ธ.ค. 66
00215 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 17 ธ.ค.66 17 ธ.ค. 66
00214 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธ.ค.66 7 ธ.ค. 66
00213 กำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือรับการตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกายหลังจากแถวประจำสัปดาห์ และเข้ารับการฝึกทบทวนบุคลท่ามือเปล่า และการปฏิบัติบุคคลท่ากระบี่ท่าพระราชทาน 7 ธ.ค.66 7 ธ.ค. 66
00212 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 3 ธ.ค.66 3 ธ.ค. 66
00211 กำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือเข้ารับการฝึกทบทวนบุคลท่ามือเปล่าท่าพระราชทาน 30 พ.ย.66 30 พ.ย. 66
00210 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 26 พ.ย.66 26 พ.ย. 66
00209 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี ทร. ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.66 23 พ.ย. 66
00208 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 พ.ย.66 19 พ.ย. 66
00207 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 12 พ.ย.66 12 พ.ย. 66
00206 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 29 ต.ค.66 29 ต.ค. 66
00205 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 22 ต.ค.66 22 ต.ค. 66
00204 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 15 ต.ค.66 15 ต.ค. 66
00203 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 8 ต.ค.66 8 ต.ค. 66
00202 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 1 ต.ค.66 1 ต.ค. 66
00201 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 24 ก.ย.66 24 ก.ย. 66
00200 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. 20 ก.ย.66 (ครั้งที่ 24) 20 ก.ย. 66
00199 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 17 ก.ย.66 17 ก.ย. 66
00198 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. 13 ก.ย.66 (ครั้งที่ 23) 13 ก.ย. 66
00197 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 10 ก.ย.66 10 ก.ย. 66
00196 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. 6 ก.ย.66 (ครั้งที่ 22) 6 ก.ย. 66
00195 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 3 ก.ย.66 3 ก.ย. 66
00194 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. $Q ส.ค.๖๖ (ครั้งที่ ๒๑) 30 ส.ค. 66
00193 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 27 ส.ค.66 27 ส.ค. 66
00192 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๒๓ ส.ค.๖๖ (ครั้งที่ ๒๐) 23 ส.ค. 66
00191 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 20 ส.ค.66 20 ส.ค. 66
00190 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 13 ส.ค.66 13 ส.ค. 66
00189 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.๖๖ 11 ส.ค. 66
00188 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๙ ก.ค.๖๖ (ครั้งที่ ๑๙) 9 ส.ค. 66
00187 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 6 ส.ค.66 6 ส.ค. 66
00186 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 30 ก.ค.66 30 ก.ค. 66
00185 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๒๖ ก.ค.๖๖ (ครั้งที่ ๑๘) 26 ก.ค. 66
00184 จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๖ ณ วัดดีดวด แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๖ 25 ก.ค. 66
00183 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 23 ก.ค.66 23 ก.ค. 66
00182 ร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องใน สัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ 20 ก.ค. 66
00181 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 16 ก.ค.66 16 ก.ค. 66
00180 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๑๒ ก.ค.๖๖ (ครั้งที่ ๑๗) 12 ก.ค. 66
00179 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 9 ก.ค.66 9 ก.ค. 66
00178 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๕ ก.ค.๖๖ (ครั้งที่ ๑๖) 5 ก.ค. 66
00177 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2 ก.ค.66 2 ก.ค. 66
00176 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๒๘ มิถุนายน (ครั้งที่ ๑๕) 28 มิ.ย. 66
00175 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 25 มิ.ย.66 25 มิ.ย. 66
00174 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๒๑ มิถุนายน (ครั้งที่ ๑๔) 21 มิ.ย. 66
00173 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 18 มิ.ย.66 18 มิ.ย. 66
00172 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๑๔ มิถุนายน (ครั้งที่ ๑๓) 14 มิ.ย. 66
00171 พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 11 มิ.ย.66 11 มิ.ย. 66
00170 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ ๘) เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 9 มิ.ย. 66
00169 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 28 พ.ค.66 4 มิ.ย. 66
00168 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๒) 31 พ.ค. 66
00167 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 28 พ.ค.66 28 พ.ค. 66
00166 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๑) 24 พ.ค. 66
00165 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 14 พ.ค.66 14 พ.ค. 66
00164 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๐) 10 พ.ค. 66
00163 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 พ.ค.66 7 พ.ค. 66
00162 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๙) 3 พ.ค. 66
00161 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 30 เม.ย.66 30 เม.ย. 66
00159 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๘) 26 เม.ย. 66
00158 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 24 เม.ย.66 24 เม.ย. 66
00157 กำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือเข้ารับการฝึกทบทวนบุคลท่ามือเปล่าท่าพระราชทาน ๒๐ เม.ย๖๖ (ครั้งที่ ๔) 20 เม.ย. 66
00156 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๗) 19 เม.ย. 66
00155 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 16 เม.ย.66 17 เม.ย. 66
00154 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 9 เม.ย.66 9 เม.ย. 66
00153 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๕ เมษายน ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๖) 5 เม.ย. 66
00152 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2 เม.ย.66 2 เม.ย. 66
00151 จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ ๓) ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 31 มี.ค. 66
00150 จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ ๓) ณ วัดท่าพระ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 31 มี.ค. 66
00149 กำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือเข้ารับการฝึกทบทวนบุคลท่ามือเปล่าท่าพระราชทาน 30 มี.ค.66 (ครั้งที่ ๓) 30 มี.ค. 66
00148 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๕) 29 มี.ค. 66
00147 กำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือเข้ารับฝึก การปฐมพยาบาล การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 27 มี.ค.66 28 มี.ค. 66
00146 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 26 มี.ค.66 26 มี.ค. 66
00145 กำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือเข้ารับการฝึกทบทวนบุคลท่ามือเปล่าท่าพระราชทาน 23 มี.ค.66 (ครั้งที่ 2) 23 มี.ค. 66
00144 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๔) 22 มี.ค. 66
00143 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 มี.ค.66 19 มี.ค. 66
00142 กำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือเข้ารับการฝึกทบทวนบุคลท่ามือเปล่าท่าพระราชทาน 16 มี.ค.66 (ครั้งที่ 1) 16 มี.ค. 66
00141 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๓) 15 มี.ค. 66
00139 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 12 มี.ค.66 12 มี.ค. 66
00138 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) 8 มี.ค. 66
00137 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 5 มี.ค.66 5 มี.ค. 66
00136 กิจกรรม เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลบริเวณพื้นที่รอบ ชย.ทร. ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) 1 มี.ค. 66
00135 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 26 ก.พ.66 26 ก.พ. 66
00134 พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 24 ก.พ. 66
00133 พิธีเททองนำฤกษ์หล่อ พระพุทธรูป ฝีพระหัตถ์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 20 ก.พ. 66
00132 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 19 ก.พ.66 19 ก.พ. 66
00131 กิจกรรมการจัดงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ฯ 17 ก.พ.66 17 ก.พ. 66
00130 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 12 ก.พ.66 12 ก.พ. 66
00129 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 5 ก.พ.66 5 ก.พ. 66
00128 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 29 ม.ค.66 29 ม.ค. 66
00127 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว 22 ม.ค. 66
00125 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศมหิศเรศรังสรรค์ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 ม.ค. 66
00120 ด้วย คณะทำงานการจัดการความรู้ ชย.ทร. จะจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ชย.ทร. ประจำปี งป.65 9 มิ.ย. 65
00119 พลเรือตรี ไพศาล ชะโนภาษ ตรวจความก้าวหน้างานขุดลอกและก่อสร้างเขื่อนหินกันคลื่น 17 ธ.ค. 64
00118 นางภัทรวดี นุ้ยแหลมหลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร ขอบคุณกรมช่างโยธาทหารเรือ 14 ธ.ค. 64
00117 ฝึกบุคลท่ามือเปล่าท่าพระราชทาน ของนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อฐานะชั้น จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๖๔ 27 พ.ย. 63
00116 ร่วมแบ่งปันความสุข นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค มาเติม"ตู้ปันสุข" 25 พ.ค. 63
00114 ช่างฯ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่อมทำอาคารฯ ที่ นรข.เขตหนองคาย (วันที่ 5) 1 พ.ค. 63
00113 ช่างฯ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่อมทำอาคารฯ ที่ นรข.เขตหนองคาย (วันที่ 4) 30 เม.ย. 63
00112 ช่างฯ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่อมทำอาคารฯ ที่ นรข.เขตหนองคาย (วันที่ 3) 29 เม.ย. 63
00111 ช่างฯ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่อมทำอาคารฯ ที่ นรข.เขตหนองคาย (วันที่ 2) 28 เม.ย. 63
00110 ช่างฯ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ซ่อมทำอาคารฯ ที่ นรข.เขตหนองคาย (วันที่ 1) 27 เม.ย. 63
00109 กองงานโยธา ซ่อมปรับปรุงลู่วิ่ง (ช่วงแก้ไขระบบระบายน้ำ) ที่ บก.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน 26 เม.ย. 63
00108 กองงานโยธา ซ่อมปรับปรุงลู่วิ่ง (ช่วงรื้อถอน) ที่ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 26 เม.ย. 63
00107 กองงานไฟฟ้า ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร ที่ กบก.พธ.ทร. พื้นที่วังเดิม 26 เม.ย. 63
00106 กองออกแบบ สำรวจค่าระดับระบบระบายน้ำข้างสนามลู่วิ่ง บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 26 เม.ย. 63
00105 หัวหน้าช่างชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเดินทางไปราชการ นรข.เขตหนองคาย 26 เม.ย. 63
00104 กองงานไฟฟ้า ดำเนินการเปลี่ยนเซฟตี้สวิตช์ ณ ทุ่งมหาเมฆ 25 เม.ย. 63
00102 วีดีโอคลิปกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ 16 ก.ค. 62
00101 สนับสนุนงานตกแต่งสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย สปช.ทร. 14 มี.ค. 62
00100 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่งานจิตอาสา ที่เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 12 มี.ค. 62
00099 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่งานวันคล้ายวันสถาปนา ขส.ทร. 8 มี.ค. 62
00098 ชย.ทร. ตรวจสอบปั๊มน้ำและตู้คอนโทรลไฟฟ้า ที่อาคารกิจการราชนาวีสโมสร (รนส.) 4 มี.ค. 62
00097 ชย.ทร. ทำความสะอาดและปรับระดับความสูงของน้ำพุ บก.ทร. วังนันทฯ 14 ก.พ. 62
00096 ชย.ทร. จัดส่งชุดปฏิบัติการก่อสร้างจัดตั้ง นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ที่ เกาะกระ 31 ม.ค. 62
00095 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 11 ม.ค. 62
00094 ชย.ทร. สนับสนุนรถบรรทุกปั้นจั่น ในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "พัฒนาคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลอง 6 และคลอง 8" จ.ปทุมธานี 20 ต.ค. 61
00093 ชย.ทร. ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบไฟฟ้า บริเวณประตูทางเข้า บก.ทร.(วังเดิม) 13 ต.ค. 61
00092 ชย.ทร. ซ่อมทำผิวถนนลาดยาง พื้นที่ บก.ทร.(วังนันทอุทยาน) 4 ก.ย. 61
00091 ชย.ทร. ร่วมทำบุญและทอดผ้าป่าการศึกษา รร.ประถมทวีธาภิเศก 21 ส.ค. 61
00090 ชย.ทร. สนับสนุนรถเครื่องทุ่นแรง ในการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรและริมคลองผดุงกรุงเกษม 27 ก.ค. 61
00089 แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง กงค.ชย.ทร.ดำเนินการซ่อมทำรถบรรทุกติดตั่งปั้นจั่น 26 ก.ค. 61
00088 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ งานวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จย่าฯ ณ บก.อศ. 19 ก.ค. 61
00086 กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 44 เพลง ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ เขมนิจ จามิกรณ์ แพนเค้ก 18 ก.ค. 61
00085 กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44 เพลง ความผูกพันซื้อความรักไม่ได้ วิชญาณี เปียกลิ่น แก้ม The Star4 18 ก.ค. 61
00084 กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44 เพลง สยามมินทร์วชิราลงกรณ นักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ทหารเรือ 18 ก.ค. 61
00083 กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44 เพลง ราชาทรงพระเจริญ นักร้องประสานเสียงวงดุริยางค์ทหารเรือ 18 ก.ค. 61
00082 กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44 เพลง Symphony วิชญาณี เปียกลิ่น แก้ม The Star4 17 ก.ค. 61
00081 กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 44 เพลง เติมใจให้กัน เขมนิจ จามิกรณ์ แพนเค้ก 17 ก.ค. 61
00080 ชย.ทร.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน ที่อาคาร บก.ทร.5 14 ก.ค. 61
00079 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ จัดงานรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 13 ก.ค. 61
00078 เพลง ออเจ้า กาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ 44 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันที่ 6 กรกฎาคม 61 12 ก.ค. 61
00077 งานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ 6 ก.ค. 61 เพลงรักกันไว้เถิด 12 ก.ค. 61
00076 ชย.ทร. สนับสนุนการเปลี่ยนหลอดไฟ อาคารศูนย์สุขภาพคลองมอญ 10 ก.ค. 61
00075 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ ศูนย์ไซเบอร์ ทร. 9 ก.ค. 61
00050 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่จัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ทร. ครั้งที่ 44 5 ก.ค. 61
00049 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ งานวันคล้ายวันสถาปนา ฐท.กท. 5 ก.ค. 61
00048 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่วันคล้ายวันสถาปนา สบ.ทร. 3 ก.ค. 61
00047 ชย.ทร. สนับสนุนพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูง ณ อู่ต่อเรือ บ.อิตัลไทยมารีน 3 ก.ค. 61
00046 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่งานวันบริพัตร ที่ ยศ.ทร. 29 มิ.ย. 61
00045 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่งานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 44 28 มิ.ย. 61
00044 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่วันต่อต้านยาเสพติดโลก 27 มิ.ย. 61
00043 ชย.ทร. ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระบะตามวงรอบ ของ สน.บก.ชย.ทร. 26 มิ.ย. 61
00042 ชย.ทร.ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศชิลเลอร์ กองฝึกการช่างกลฯกฝร.กร. 26 มิ.ย. 61
00041 ชย.ทร. สนับสนุนพิธีปล่อยเรือ "สิริมหรรณพ" ลงน้ำ ณ อู่กรุงเทพ 25 มิ.ย. 61
00040 ชย.ทร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 25 มิ.ย. 61
00039 ชย.ทร. ซ่อมทำระบบหล่อเย็น รถตู้รับรองการปฏิบัติงานของ จก.ชย.ทร. 23 มิ.ย. 61
00038 ชย.ทร. ซ่อมทำรถขุดตัดล้อตีนตะขาบ ที่ ปจปร.ฐท.กท. 23 มิ.ย. 61
00037 ชย.ทร.ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.1ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 22 มิ.ย. 61
00036 ชย.ทร. ซ่อมทำกระบอกไฮดรอลิกส์รถชานต่ำ ของกองงานโยธา ชย.ทร. 21 มิ.ย. 61
00035 ชย.ทร. ซ่อมทำป้ายหน่วย สลก.ทร. 21 มิ.ย. 61
00034 เชิญชวนซื้อเสื้อลายฝีพระหัตถ์ 16 มิ.ย. 61
00033 ชย.ทร. ซ่อมทำรถตักหน้า ขุดหลัง ของ กงย.ชย.ทร. 14 มิ.ย. 61
00032 ชย.ทร. ติดตั้งไฟ LED ณ ห้องรับรอง บก.ทร. วังนันทอุทยาน 14 มิ.ย. 61
00031 ชย.ทร. ซ่อมทำระบบปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรถโฟล์คลิฟต์ ที่ ขส.ทร. 11 มิ.ย. 61
00029 ชย.ทร. ซ่อมทำเครื่องสูบน้ำ ที่ รร.นร. และ รร.พธ.ทร.พธ.ทร. 7 มิ.ย. 61
00028 ชย.ทร. ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ที่ กพ.ทร. และติดตั้งใหม่ ที่ อศ. 7 มิ.ย. 61
00027 ชย.ทร. ปรับปรุงกองรักษาการณ์ บก.ทร. วังนันทอุทยาน 7 มิ.ย. 61
00026 ชย.ทร. ตกแต่งสถานที่เตรียมจัดงานพิธีวางกระดูกงูเรือ 7 มิ.ย. 61
00025 ชย.ทร. ตกแต่งสถานที่เตรียมจัดงานนิทรรศการ ของ วศ.ทร. 6 มิ.ย. 61
00024 ชย.ทร. ให้การสนับสนุนตกแต่งสถานที่ ดย.ทร.ฐท.กท. 6 มิ.ย. 61
00023 ชย.ทร. ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารกราบพักทหาร ห้องนายทหารเวร ของ อร. พื้นที่สัตหีบ 3 มิ.ย. 61
00022 ชย.ทร. ตรวจรับมอบสะพานเทียบเครื่องบิน ที่สนามบินอู่ตะเภา 3 มิ.ย. 61
00021 ชย.ทร. ซ่อมทำรถแทรคเตอร์ถากถาง ที่ กบร.กร. 3 มิ.ย. 61
00020 ชย.ทร. ตรวจรับมอบงานโครงการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ 1 1 มิ.ย. 61
00019 สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61 30 พ.ค. 61
00018 ชมรมฟุตบอล ชย.ทร.ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งฟุตบอล 5 หน่วยงาน ของ เบเยอร์ 27 พ.ค. 61
00017 กองงานเครื่องกล ชย.ทร. ให้การสนับสนุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 27 พ.ค. 61
00016 กองงานเครื่องกล ชย.ทร. ซ่อมทำชุดคอยล์เย็น 27 พ.ค. 61
00015 ชย.ทร. ให้การสนับสนุนซ่อมทำรถโฟล์คลิฟต์ อธบ.อร. 25 พ.ค. 61
00014 กองงานโยธา ชย.ทร. ทาสี/ตีเส้น กำหนดพื้นที่จอดรถ ในพื้นที่พระราชวังเดิม 24 พ.ค. 61
00013 ชย.ทร. ตรวจรับมอบงานก่อสร้าง 64 ครอบครัว ที่ พัน สอ.22 กรม สอ.2 สอ.รฝ. 23 พ.ค. 61
00012 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ 23 พ.ค. 61
00011 ชย.ทร. ให้การสนับสนุนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ กพร.ทร.& ลก.ทร. 22 พ.ค. 61
00010 ชย.ทร. ให้การสนับสนุนการตกแต่งอาคารถานที่พื้นที่ บก.ทร.(วังเดิม) 22 พ.ค. 61
00009 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่วัดอรุณราชวราราม 19 พ.ค. 61
00008 ชย.ทร. สนับสนุนการตกแต่งสถานที่ "วันอาภากร" 18 พ.ค. 61
00007 ชย.ทร. จัดพิธีอ่านคำประกาศและวางพวงมาลาฯ 18 พ.ค. 61
00006 ชย.ทร. จัดพิธีบวงสรวงฯ 18 พ.ค. 61
00005 พิธีประดับเครื่องหมายยศ (วาระ เม.ย.๖๑) 16 พ.ค. 61
00004 พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง จก.ชย.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดพิธีกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) 9 พ.ค. 61
00003 พิธีประดับเครื่องหมายยศ 24 เม.ย. 61
00002 พิธีปิดหลักสูตรผู้ควบคุมการก่อสร้าง 17 เม.ย. 61
00001 กรมช่างโยธาทหารเรือ เข้าร่วมการประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทราย ในงาน เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย 11 เม.ย. 61
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   106600 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61