รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01320 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารนอนนักเรียนนายเรือ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารนอนนักเรียนนายเรือ โดยวิธีคัดเลือก
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 20,092,800.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 19 มี.ค. 67
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 19 มี.ค.67
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581895 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61