รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01322 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขยายพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขยายพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง : 200,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 29 มี.ค. 67
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะ...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 2 เม.ย.67
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   581857 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61