รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01335 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑ ก่อสร้างอาคารกองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ ๒ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑ ก่อสร้างอาคารกองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ ๒ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 30,604,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 4 มิ.ย. 67
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 4 มิ.ย.67
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   574194 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61