รายละเอียด ประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ
 
 
 
:: 00107 ::
 
 
 
 
 


แจ้งเหตุด่วน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือ
แจ้งเหตุด่วน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพเรือ
สามารถติดต่อสายด่วน ศบภ.ทร. เบอร์โทรศัพท์ 1696 หรือเบอร์โทรศัพท์ ศบภ.หน่วยต่างๆ
ศบภ.ฐท.กท.- 02 411 3665 พื้นที่รับผิดชอบ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
ศบภ.ทรภ.1 - 038 438 008 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี และระยอง
ศบภ.ทรภ.2 - 074 325 804 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา
ศบภ.ทรภ.3 - 076 391 598 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล
ศบภ.ฉก.นย.ภต. - 073 565 053 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนราธิวาส
ศบภ.นรข. - 042 511 894 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี
ศบภ.กปช.จต. - 039 312 117 พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดจันทบุรีและตราด
 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   095967 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61