รายละเอียด ประชาสัมพันธ์หน่วยเหนือ
 
 
 
:: 00108 ::
 
 
 
 
 

คลิกที่ภาพเพื่อไปยังข้อมูล
เขาอุทิศทั้งชีวิตให้แผ่นดิน แม้ชีพสิ้นแต่ยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรี
เรือหลวงสุโขทัย
เขาอุทิศทั้งชีวิตให้แผ่นดิน แม้ชีพสิ้นแต่ยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรี เกียรติยศเกริกก้องฟ้าปฐพี น้อมจิตนี้เชิดชูทหารเรือไทย
 

 

 
 

 
 
 

 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 1147
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวกิจกรรมผู้บริหารฯ รวม   095966 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61