ส่งข้อร้องเรียนถึงเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
ข้อความที่ท่านร้องเรียนมาจะถูกเก็บเป็นความลับ
กรมช่างโยธาทหารเรือจะแจ้งผลกลับในโอกาสแรก
สิ่งที่ร้องเรียนจะต้องเป็นความจริง ปราศจากอคติ
ผู้ร้องเรียนจะต้องให้ที่อยู่หรือเบอร์โทร เพื่อติดต่อกลับได้
หากไม่ให้ที่อยู่ที่ติดต่อกลับข้อร้องเรียนนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา