รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00218 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จว.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
งบประมาณ : 588,000.00
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างจ้าง : 25 ส.ค. 66
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จว.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
 
 
 
 
 

ประกาศรา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 0931
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   091807 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61