รายละเอียด ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
 
 
:: 00234 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง ซื้อบอลลูนไลท์
งบประมาณ : 3,000,000.00
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศราคากลาง ซื้อบอลลูนไลท์ จำนวน 10 ชุดเครื่อง
 
 
 
 
 

ประกาศรา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 1528
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   090426 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61