รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00221 ::
 
 
 
 
 
 
กำหนดพิธีเปิด หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. ประจำปี งป.2567
กำหนดพิธีเปิด หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. ประจำปี งป.2567
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   005152 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61