รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00222 ::
 
 
 
 
 
 
ชย.ทร.ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ชย.ทร.ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีตำแหน่งเปิดสอบ อัตรา ร.อ. จำนวน ๒๗ อัตรา และอัตรา พ.จ.อ. จำนวน ๓๘ อัตรา โดยส่งใบสมัครสอบถึง ชย.ทร. ภายใน ๒๔ พ.ค.๖๗ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   005126 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61