รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00225 ::
 
 
 
 
 
 
เชิญชวนกำลังพลเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำลังพล กรมช่างโยธาทหารเรือ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในโอกาสที่ราชสกุลอาภากร และกองทัพเรือ ร่วมกับวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ระหว่าง 2 -16 มิถุนายน 2567 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่นับเป็นวันลาราชการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   005126 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61