รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00226 ::
 
 
 
 
 
 
ชย.ทร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ชย.ทร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๖๗ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   005126 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61