ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
หน้าหลักข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
     
ลำดับที่ รายการ
00105 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00104 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ของ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00103 ปรัปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00102 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00101 ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00100 ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
00099 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00098 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ กรมพลาธิการทหารเรือ (ก่อสร้างประตูทางเข้า กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมรั้ว ลานรอบเสาธงราชนาวี และโครงหลังคาที่จอดรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00097 ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกองบังคับการ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ภายใต้โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00096 ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00095 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00093 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงปืนและอาคารโรงจอดรถ กองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน (ATMG) จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00092 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองบัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00091 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองอาสาพัฒนา สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00090 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ ภายใต้ โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00089 ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 kW 380 V ให้ กอง สนับสนุน กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
00088 ประกาศราคากลาง ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 kVA 3 pH 33 kV 230/400 V
00087 ประกาศราคากลาง ซื้อเครืองกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 kW.
00086 ประกาศราคากลาง ซื้อเครืองกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 kW.
00085 ประกาศราคากลาง ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
00084 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00083 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๓
00082 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคาร บก.พธ.ทร.ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00081 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ กดน.กร. ในพื้นที่ กร.
00080 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ
00079 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00078 ร่างประกวดราคางานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ กดน.กร.
00077 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคางานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ กดน.กร.
00076 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย กรม รพศ.๑ สนร.กร.ฯ
00075 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองรบพิเศษที่ ๑, ๒, ๓ กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมโรงจอดรถสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00074 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00073 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00072 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00071 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินทหารเรือสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00070 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ขนส่งขยะติดเชื้อCOVID-19 หอระบาด๑และ๒ รพ.อาภากรเกรียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00068 ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์ขนส่งขยะติดเชื้อ COVID -19 หอระบาด ๑และ๒ รพ.อาภากรเกรียรติวงศ์ ฐท.สส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00067 ประกาศราคากลาง เช่าเวทีพร้อมปูพรม ขนาด 19x28 เมตร จำนวน 8 วัน ในการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปี พ.ศ.2563 เป็นแบบถ่ายทอดสด (Live On Social Media) โดยวิธีคัดเลือก
00066 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00065 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO
00064 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ ๑
00063 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับถมที่ดินสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO
00062 เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักประทวนโสด NCOQ
00061 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ ทัพเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00060 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00059 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ ทัพเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
00058 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00057 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00056 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์พังงา ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี อุทกศาสตร์พื้นที่ภาคใต้ พร้อมสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00055 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์สงขลา ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี อุทกศาสตร์พื้นที่ภาคใต้ พร้อมสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00054 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงเลี้ยง ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขนาด ๕๐๐ คน จำนวน ๑ หลัง ณ พื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00053 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแผนกถอดทำลายอมภัณฑ์ กองประดาน้ำและถอดทำลายอัมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00052 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00051 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00050 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกราบพักทหาร กองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนัก กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00049 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองร้อยทหารช่างที่ ๒ กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00048 .ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมกราบพักทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00047 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวย ความสะดวก ของ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00046 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารกองบังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมเสาธงราชนาวี ลานอเนกประสงค์และโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00045 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมรบพิเศษ ที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงจอดรถด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00044 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารคลังพัสดุ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หอตากร่ม และอ่างล้างร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00043 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ณ พื้นที่ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00042 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00041
00040 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00039 ร่างประกาศและเอกสารซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ให้ ฐท.พง.ทรภ.๓ และ กชธ.ฐท.สส.
00038 ร่างประกาศและเอกสารซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. ขนาดกลาง (ให้ กงย.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. และ กชธ.ฐท.สส.)
00037 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00036 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00035 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00034 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ๑๐๐๗ ให้ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00033 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ๑๐๐๖ และอาคาร ๓๐๐๔ ให้ กรมอุทกศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00032 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00031 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภายนอก เพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00030 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ระยะที่ ๓ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00029 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ กบร.กร. (e-bidding)
00028 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00027 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารโภชนบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00026 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้า และใบมีดดันดินด้านหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00025 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00024 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ให้ กชธ.ฐท.สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00023 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ กงค.ชย.ทร. และ.กงย.ชย.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00022 e-bidding
00021 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00020 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้ง กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00019 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังพัสดุ กองร้อยส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
00018 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ หมวดคลังอนุรักษ์ กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00017 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเขื่อน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ริมคลองยายหลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00016 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กองคลังเชื้อเพลิง ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00015 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการนักเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00014 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00013 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพลศึกษามาตรฐานขนาด ๒๒ x ๔๘ เมตร ที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00012 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอู่ตะเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00011 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Utility Hall โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00010 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00009 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง ที่ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00008 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ หอประชุมกองทัพเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00007 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00006 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์)
00005 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงคลุมหน้ากองรักษาการณ์ หลังคาคลุมทางเดิน และโรงจอดรถ ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก
00004 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00003 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00002 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ ๒ พื้นที่สัตหีบ
00001 บันทึกข้อมูล ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   077015 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61