ข่าวประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลักข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
     
ลำดับที่ รายการ
01113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
01092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ เชื่อมต่อท่าหมายเลข ๔-๕ ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเทียบเรือ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
01062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบสาธารณูปโภคของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
00956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00911 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ กองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) กบร.กร.
00850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุช่าง แผนกพัสดุช่าง กองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือ ธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ
00845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามทหารเรือสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00802 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าท่าเทียบเรือ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และท่าเทียบเรือ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
00801 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00800 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำระบบจ่ายน้ำประปามายังโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00797 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) กบร.กร.
00794 ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว SOQ
00788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด 2 ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล
00768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคลังอาวุธและห้องตัดผม ร้อยกองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นและยุทธบริการพร้อมภูมิสถาปัตย์ โดยรอบอาคาร กองบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00759 ประกาศซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ นย.
00758 ประกาศซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า
00747 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO
00686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศซส.สพ.ทร.
00681 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และอาคารบริวารทดแทนของเดิม โดยวิธีคัดเลือก
00673 ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00672 ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00662 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมบริเวณอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นคลินิก โรคทางเดินหายใจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
00656 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน ๑ และ ๒ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.
00653 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องผู้ป่วยในชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยใน ๑ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
00651 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลักผูกเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธืคัดเลือก
00641 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องเก็บของชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
00635 สัญญาแก้ไขงานจ้างทำระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด พื้นที่การท่าอากาศยานนราธิวาส และพื้นที่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส
00626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ ทัพเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๓ หลัง
00616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว ที่ อจปร.อร.
00610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว ที่ กบร.กร.
00608 ประกาศเชิญชวนงานจ้างถมที่ดินสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO
00604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้ง พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย.
00603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรม รพศ.๑ นสร.กร.
00602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ สพ.ทร.
00596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสหกรณ์ กรมอู่ทหารเรือ เดิม เป็นกองรักษาการณ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก
00585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาภายนอก เพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก
00580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอาคารกองบังคับการกองกิจการพิเศษ ฐท.พง.ทรภ.๓
00577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์สงขลา
00571 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาจากอาคารพัก ๘๐ ครอบครัว ถึงอาคารพัก ๒๔ ครอบครัว กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก
00569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
00568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าของเครื่องแปลงความถี่ตราอักษร Hizinger ที่ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก
00567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าบริเวณหมู่คลังสรรพาวุธ แผนกคลังอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมพื้นลานอเนกประสงค์อาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ชั้น ๒ และ ๓ โดยวิธีคัดเลือก
00564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทร์สาศตร์พังงา
00563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ นสร.กร.พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และหอตากร่ม อ่างล้างร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขนาด ๕๐๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ
00560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงผิวถนนภายใน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00508 ซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูงขนาด ๒๐๐ บาร์ ให้ ฐท.สข.ทรภ.๒ ฐท.พง.ทรภ.๓ และ กงย.ชย.ทร.
00494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมทำรถขุดตักล้อตีนตะขาบ ตราอักษร KOMATSU รุ่น PC200-5 ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๐ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) โดยวิธีคัดเลือก
00493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมทำรถเครน ตราอักษร GROVE CLOES รุ่น 625 S ทะเบียนสมอ ๔๐๐๑๔ ของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
00492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมทำรถเกลี่ยดิน ตราอักษร CHAMPION รุ่น 730 ทะเบียนสมอ ๔๐๙๘๘ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถแทรคเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร CATERPILLAR ทะเบียนสมอ ๔๑๖๑๖ ของ กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก
00490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถเกลี่ยดิน ตราอักษร KOMATSU รุ่น GD 611A1 ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๗ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) โดยวิธีคัดเลือก
00489 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า (ให้ สอ.รฝ.)
00479 ซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. ขนาดกลาง (ให้ กงย.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. และ กชธ.ฐท.สส.)
00470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมหลักเทียบเรือ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๑๙ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและ ยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวิธีคัดเลือก
00444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำและหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลป้องกันและกำจัดปลวกแมลง ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยทั่วไป ที่อาคาร เรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรอง ที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ที่อาคารเรือนรับรอง ที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือเป็นสำนักงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก
00421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบอาคารโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก
00420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก
00419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงและต่อเติมอาคารบริเวณที่จอดรถของราชนาวีสโมสร โดยวิธีคัดเลือก
00418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมอาคารจอดรถ และอาคารกองบังคับการกองร้อยรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมอาคารบริวาร โดยวิธีคัดลือก โดยวิธีคัดเลือก
00416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก
00414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด พื้นที่การท่าอากาศยานนราธิวาส และพื้นที่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
00412 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอกอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารแผนกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกล และป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
00410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารราชนาวิกสภา (ส่วนเพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก
00408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารที่อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเขื่อนริมคลองมอญบริเวณด้านหลัง กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก??
00383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นสำนักงานศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก
00382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding)
00381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ (เดิม) เป็นกองบัญชาการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ ชั่วคราว โดยวิธีคัดเลือก
00378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก
00373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานภูมิสถาปัตยกรรมบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก
00370 ประกาศราคากลางและเชิญชวน ประกวดราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. ที่ขอรับการสนับสนุน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00369 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายนอกห้องน้ำ - ส้วม กองบังคับการ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก
00355 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก
00342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสำรองไฟฟ้าในพื้นที่ เกาะห่างไกล ของกองทัพเรือ เพื่อทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีคัดเลือก
00335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนอาคาร กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (หลังเดิม) โดยวิธีคัดเลือก
00326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังเดิม) โดยวิธีคัดเลือก
00318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก
00294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ และ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยวิธีคัดเลือก
00290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนบริเวณเขาหน้ายักษ์รองรับการติดตั้งเรดาร์และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก
00285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด 32 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ที่ ทรภ.3
00246 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก
00244 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพักทหาร กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00094 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรื้อย้ายแนวท่อประปาที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ (ระหว่าง กม.๓+๔๐๐-๑๑+๑๖๓) โดยวิธีคัดเลือก
00092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียนและห้องสันทนาการ วิทยาการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพัก ผู้บังคับหมวดบินเฉพาะกิจ กองปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง และอาคารพักข้าราชการ ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00090 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารโรงจอดรถ หมวดขนส่ง และโรงจอดรถด้านหน้า กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๕๐๐ เควีเอ ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ๕และ ๖ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
00081 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียนและห้องสันทนาการ วิทยาการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งภายในอุโมงค์ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00077 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม สถานีวิทยุเชื่อมโยงตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนท่อเมนประปาภายนอกบริเวณ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00065 เช่าระบบฉายภาพ สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีคัดกเลือก
00062 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00059 ประการผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ห้องเรียน/ห้องพักผ่อน รร.สธ.ทร. และ รร.อส. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
00057 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หมวดบิน ๔๑ ฝูงบินกองทัพเรือ ๓๑๔๑ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก
00024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
00023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเปลี่ยนผนังและพื้นห้องแผนที่พร้อมทาสี ซ่อมฝ้าเพดานชั้น B2 และซ่อมทำระบบกันซึมบ่อน้ำด้านหน้าอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.(ส่วนที่เหลือ)
00021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน (EC-645 T2) พร้อมลานจอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างเสา ANTENNA TOWER ที่ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม พร้อมระบบท่อประปาและสุขาภิบาล อาคารกองบังคับการโรงเรียนนายเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุง กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวิธีคัดเลือก
00005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเดิม และก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๑ หลัง ภายใต้โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการย้าย กองพันสารวัตรทหารเรือ ที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ภายใต้โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   574201 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61