ข่าวประชาสัมพันธ์ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ
หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
     
ลำดับที่ รายการ
00228 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๗
00227 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
00226 ชย.ทร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
00225 เชิญชวนกำลังพลเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา
00224 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
00223 ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๗
00222 ชย.ทร.ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
00221 กำหนดพิธีเปิด หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. ประจำปี งป.2567
00220 คำสั่งให้นายทหารประทวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. ประจำปี งป.2567
00219 คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรประจำหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. ประจำปี งป.2567
00218 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ประจำปี งป.๖๗
00217 แจ้งให้หน่วยตา่งๆ เบิกยางรถเครื่องทุ่นแรง
00216 แจ้งให้หน่วยต่างๆ เบิกแบตเตอรี่
00215 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
00214 ประกาศกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ พนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๗
00213 ให้นายทหารประทวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
00212 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๗
00211 ประกาศผลการสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๖
00210 ประกาศกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๖
00209 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และรายละเอียดการสอบ น.ท. น.ต. (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
00208 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
00207 ประกาศสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๖
00206 รายชื่อผู้มีสิทธิ์และรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
00205 ชย.ทร.ขอแก้ไขเพิ่มเติมการสอบ นายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
00204 แจ้งให้หน่วยต่างๆ เบิกยางรถเครื่องทุ่นแรง
00203 การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สอบวิชาชีพ) สายวิทยาการ ชย.ทร.
00202 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง เพิ่มเติมคุณสมบัติการสมัครสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
00201 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
00200 ขออนุมัติประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๖
00199 ประกาศกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ พนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๖
00198 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๖๖
00197 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.๖๖
00196 แจ้งให้หน่วยต่างๆ เบิกแบตเตอรี่
00194 ประกาศกำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบ พนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๖
00193 พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖
00192 8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
00190 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
00189 จุดบริการประชาชนของกองทัพเรือ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566
00188 กำลังใจเต็มเปี่ยมผ่านข้าวกล่อง "อิ่มกายหรือจะเท่าอิ่มใจ"
00187 "ขอบคุณทุกกำลังใจ จากมิตรประเทศที่หลั่งไหลมาสู่กองทัพเรือ"
00185 พาพี่น้องกลับบ้าน ภารกิจที่สำคัญที่สุดของกองทัพเรือ #เรือหลวงสุโขทัย #พาพี่น้องกลับบ้าน
00184 คำแปลจากทหารเรือสเปน ที่ทราบข่าวเกี่ยวกับ ร.ล.สุโขทัย เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ ทหารเรือที่กำลังทำงานกันหนักในเรื่องนี้อยู่ขณะนี้
00183 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
00182 ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
00180 8 ธันวาคม 2481 รัชกาลที่ 8 ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ
00179 ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
00178 ให้นายทหารประทวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๖๖
00177 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
00176 รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ
00175 แจ้งให้หน่วยต่างๆ เบิกยางรถเครื่องทุ่นแรง
00174 ในหลวง พระราชทานตะกร้าสิ่งของ มอบแก่ญาติของ จนท.เหตุระเบิด จ.นราธิวาส
00173 ผลการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๕
00172 กำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบเลื่อนระดับตำแหน่งและเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๕
00171 แก้ไขตำแหน่งที่เปิดสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๕
00169 ประกาศผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปี ๒๕๖๕
00168 กำหนดการสอบ หมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ ชย.ทร.
00166 ข่าวแจ้งกำหนดการสอบ รายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ในวันเสาร์ที่ ๒ ก.ค.๖๕ และข่าวแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบ ฯ
00165 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบ เรื่อง กำหนดการสอบ หมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี งป.๖๕ โดยกำหนดสอบในวันเสาร์ ที่ ๒ ก.ค.๖๕
00164 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๖๖๕
00163 วันนี้ในอดีต 10 มิถุนายน 2549 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี
00161 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๕
00158 ให้นายทหารประทวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๖๕
00155 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกพนักงานราชการที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.เป็นนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๕
00154 ชย.ทร.ได้จัดซื้อแบตเตอรี่ใช้กับรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ปี งป.65
00153 กรมช่างโยธาทหารเรือ รับสมัครบุคคลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ
00152 คลิก สนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาดออนไลน์
00151 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบแข่งขันจัดอันดับพนักงานราชการที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๒๕
00150 ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบปฏิทินสำหรับข้าราชการทหาร ประจำปี 2565
00148 ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
00147 กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมโหวด ขวัญใจงานกาชาด ประจำปี 2564
00146 คำปราศรัย ผบ.ทร. เนื่องในโอกาสวันกองทัพเรือ
00145 สารคดีวันกองทัพเรือ
00144 ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
00143 อนุมัติเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ่าเอก
00142 กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาวัดชิโนรสารามวรวิหาร
00141 ๙ หัวใจหลักทรงงานของ "พ่อ"
00138 ผลการสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และไม่เปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๔
00137 รายละเอียดการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อยยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
00136 ประกาศหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบเลื่อนระดับตำแหน่ง และเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๔
00134 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน เรื่อง กำหนดการสอบ หมายเลขผู้เข้าสอบ และรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร.
00133 ประกาศ ชย.ทร. เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๔
00132 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งและเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๔
00131 แจ้งให้ นย. เบิกไฟบอลลูนไลท์
00130 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกพนักงานราชการที่สำเร็จการศึกาาจาก รร.ชอร.กศษ.กพช.ชย.ทร.เป็นนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๔
00129 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2564
00128 แจ้งให้หน่วยต่างๆ เบิกยางรถเครื่องทุนแรง
00127 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปี งป.2564
00126 กรมช่างโยธาทหารเรือสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิค ประจำปี งป.2564
00125 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดหมายเลขสอบประจำตัวผู้สอบ
00124 บริษัทห้างร้านที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กรุณามารับหลักประกันคืนด้วยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 มิฉะนั้นจะนำส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
00123 ประกาศ ชย.ทร. เรื่องการสอบแข่งขันจัดอันดับพนักงานราชการที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.ชอร.กพช.อร. เป็นนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี 2564
00120 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ประจำปี งป.๖๔
00118 แจ้งให้หน่วยต่างๆ เบิกแบตเตอรี่
00117 สอนวิธีติดตั้ง Windows 10 ล่าสุดด้วย USB/DVD แบบ Step By Step
00116 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ
00115 วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ทำบุญและให้อภัย
00114 ชย.ทร.จะดำเนินการซ่อมถนนและลานจอดรถ ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563
00113 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.พรรค พศ.เหล่า ยย. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง)ประจำปี งป.64
00112 ชย.ทร. จะดำเนินการเปิดอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ.ประจำปี งป. 2564
00111 แก้ไข ประกาศ ชย.ทร. เรื่องผลการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๓
00110 ประกาศ ชย.ทร. เรื่องผลการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๓
00109 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบนายทหารสัญญาบัตร เรื่องกำหนดการสอบ เพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี งป.63
00108 ประกาศ ชย.ทร.เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิมยาการ ชย.ทร.) ประจำปี 2563
00107 ขอแจ้งการปิดช่องทางเข้า-ออก ในพื้นที่พระราชวังเดิม เหลือช่องทางเดียว
00106 เอกสารประกอบการเรียน การอาวุธ 503-3
00105 เอกสารประกอบการเรียน การอาวุธ 503-1
00104 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ ประจำปี ๒๕๖๓
00103 ประกาศกำหนดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี งป.63
00100 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2563
00099 ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) ทร. ประจำปี งป.63
00098 การสวมเสื้อผ้าที่มีสัญลักษณ์หรือมีตัวอักษรแสดงถึงหน่วยงานในสังกัดชย.ทร.
00097 ศสส.ทร. ขอให้ นขต.ทร.ส่งข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) ประจำปี งป. 63
00096 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
00095 ขอให้หน่วยฯต่างๆ เบิกยางรถเครื่องทุ่นแรงไปใช้ราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
00094 ชย.ทร.ได้จัดซื้อแบตเตอรี่ใช้กับรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ปี งป.63
00092 ขอให้แจ้งสถานภาพระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
00091 ขอเชิญชมนิทรรศการ นักเรียนช่างฯ คิด ประดิษฐ์เองได้
00090 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดการสัมภาษณ์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือ
00088 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปี ๒๕๖๒
00087 ประกาศ ชย.ทร. ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี งป.๖๒
00086 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) งป.๖๒
00085 การสอบเลื่อนระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำปี ๒๕๖๒
00084 การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๒
00082 ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่องการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2562
00081 ชย.ทร.อนุมัติใช้ระบบ NPD Smart Contact
00080 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
00079 ตามที่ชย.ทรงได้จัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสุนุนหน่วยต่างๆ ๒๘ รายการให้หน่วยต่างๆดำเนินการเบิกพัสดุดังกล่างไปใช้ราชการ
00078 รายการแจกจ่ายแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องทุนแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร.ที่ขอรับการสนับสนุน ตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี งป.62
00077 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร.
00076 ชย.ทร.ขอยกเลิกรายงานการซ่อมทำที่ยังไม่มีการดำเนินการให้ในปี งป.๖๑
00075 จดหมายเหตุประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
00074 เชิญปวงชนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" วันที่ 9 ธันวาคม 2561
00073 ชย.ทร.ได้จัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆ จึงขอให้หน่วยเบิกไปใช้ราชการ
00072 คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ชย.ทร.ได้ทำการปรับปรุงจดหมายเหตุช่างโยธาขึ้นใหม่
00071 การส่งไฟล์หนังสือผ่านระบบ Outlook ทร.
00070 พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง และคณะผู้บริหาร ชย.ทร. ตรวจการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของสถานที่ งานประชุมผู้บัญาชาการเหล่าทัพ ณ บก.ทร.วังนันทอุทยาน และงานถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ณ บก.ทร.วังเดิม เมื่อ 30 ต.ค.61
00069 ประชุมกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
00068 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมช่างโยธาทหารเรือเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการที่เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่พศ. 2561
00067 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์กรมช่างโยธาทหารเรือที่ 907/2561
00066 การเบิกจ่ายเงินประมาณการของ งป.61 และการเบิกจ่ายเงิน งป.62
00065 ทร. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย บรมนาถบพิตร
00064 จนท.ประสานงานการตรสจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ ชย.ทร. กำหนดจัดการบรรยายให้ความรู้
00063 เชิญชมรายการพิเศษสัมภาษณ์เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
00062 หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ เล่ม 2
00061 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561
00060 กวก.ชย.ทร. ขออนุมัติให้นักเรียนหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการประจำปี งป.๖๑ ไปทัศนศึกษาแลดูงานนอกหน่วย
00059 ชย.ทร.ได้จัดซื้อแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. ปี งป.๖๑ ขอให้หน่วยต่างๆดำเนินการเบิกพัสดุดังกล่าวไปใช้ราชการ
00058 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
00057 กวก.ชย.ทร. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฟัง การอบรมหลักสูตรการอบรมพนักงานราชการ งป.61
00056 กองทัพเรือสดุดีและประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่และกำลังพล ทร.ทุกนาย ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าจนประสพผลสำเร็จ
00055 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม2561
00054 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
00053 คำสั่ง ทร. ที่ 198/2561 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ
00052 คำสั่ง ทร. ที่ 198/2561
00051 ประกาศ ชย.ทร.แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ น.ท. น.ต. ประจำปี 2561
00050 เรื่อง การจัดการด้านงานพิธีการผูกผ้าระบาย ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ก.ค.๖๑
00049 กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ. ศ. 2540
00048 ข่าวเรียนเชิญ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.(พิเศษ) - น.ท. (สายวิทยาการ ชย.ทร.) เข้าร่วมรับฟังวิธีการประเมินฯ ในระบบฯ
00047 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
00046 กวก.ชย.ทร. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฟัง การบรรยายพิเศษเรื่อง"การจัดการงานพิธี การผูกผ้าและระบายผ้า"
00045 เชิญประชุม นขต.ชย.ทร.ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 61 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
00044 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเพื่อเลื่อระดับตำแหน่งลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
00042 ชย.ทร.ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบ น.ท. และ น.ต.(สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำ ๖๑
00039 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ
00038 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษ การใช้ระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
00037 ประกาศกรมช่างโยธา เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๑
00035 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
00034 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
00033 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ. 2561 (28/05/2561)
00032 ประกาศกรมช่างโยธาหทารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปี ๒๕๖๑
00031 กองงานเครื่องกล ชย.ทร.ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
00030 กำหนดจัดบรรยายพิเศษเชิงปฏิบีติการ เรื่อง การจัดการด้านงานพิธี การผูกระบายผ้า่
00029 เชิญชวนประเมินสุขภาพจิต
00028 ประกาศกองทัพเรือเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการและอาสาสมัครทหารพรานประจำปี 2561
00027 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบ เรือง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร.ประจำปี ๒๕๖๑
00026 ขอให้หน่วยตรวจสอบรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรและประทวนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ตุลาคม 6 2และเสนอย้าย เพื่อเลื่อนยศสูงขึ้น ภายใน29 มิถุนายน 61
00025 ขอให้ นขต.ชย.ทร. ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ในสังกัดมีเปลี่ยนแปลงแก้ไขแจ้งให้กองกำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือทราบ
00024 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือประจำปี 2561
00023 ขอให้หน่วยปกครองสายวิทยาการ ชย.ทร. ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรพรรคกลิน และหลักสูตรเพิ่มวิชาแจ้งรายชื่อภายใน 21 มิถุนายน 61
00022 ระเบียบกรมช่างโยธาทหารเรือ ว่าด้วยการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งหรือเปลี่ยนสายงานตามประเภทกลุ่มงานของลูกจ้างประจำพุทธศักราช 2555
00021 การเสนอความต้องการย้ายบรรจุข้าราชการสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตรสายวิทยาการ ชย.ทร.
00020 ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารที่อยู่อาศัยและบ้านพัก ของหน่วยงานราชการ โดยสำนักงบประมาณ
00019 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม 2560
00018 ทร.อนุมัติแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.๖๑ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง เพิ่มเติม
00017 ประกาศกรมช่างโยธา เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ผนวก ฉ.ช.ฌ.
00016 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 กระบวนการหลัก ของ ชย.ทร. ปีงป. 2561
00015 ประกาศกรมช่างโยธา เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๑
00013 แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายในกรมช่างโยธาทหารเรือและซอยวังเดิม 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 60 เวลา 09 00 ถึง 12 00
00012 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
00011 เชิญชมนิทรรศการ KM กรมช่างโยธาทหารเรือ
00010 ขอให้ นขต.ทร.ส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 6 2 ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 61ในสายวิทยาการช่างโยธา
00009 จก.ชย.ทร. ประกาศนโยบาย Dare to Change
00008 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำ KM ของ ชย.ทร.
00007 กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑
00005 ประกาศกรมช่างโยธาทหารรเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ
00004 ประเมินสมรรถภาพทางจิตกำลังพล ทร. (ประเมินผ่านเว็บไซต์ภายใน)
00003 ข้อหารือการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
00002 เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ชย.ทร.ได้รวดเร็วขึ้นด้วย Line Application
00001 กลุ่มไลค์กิจกรรม ชย.ทร.
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   005126 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61