ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
หน้าหลักข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
     
ลำดับที่ รายการ วันประกาศ
01345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถถากถางตีนตะขาบ ตราอักษร KOMUTSU ทะเบียนสมอ 42091 ของ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 21 มิ.ย.67
01344 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ของ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย.67
01343 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย.67
01342 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงจอดอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งพื้นที่ หมวดบิน ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.67
01341 ประกาศราคากลางงานจ้างงานโครงการก่อสร้างขยายท่าเทียบเรือ สถานีเรือละงู ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.67
01340 12 มิ.ย.67
01339 ประกาศราคากลางงานจ้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้า คลัง B กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารเรือ (เพิ่มเติมเร่งด่วน) โดยวิธีคัดเลือก 10 มิ.ย.67
01338 ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน บริเวณพื้นที่อาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก 5 มิ.ย.67
01337 ประกาศราคากลางงานจ้างงานติดตั้งท่อน้ำใสเข้าอาคารกองพันฝึกที่ ๑ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 4 มิ.ย.67
01336 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บเรือ พร้อมรถเครนสำหรับยกขึ้น - ลงเรือจากน้ำของ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 4 มิ.ย.67
01335 ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๑ ก่อสร้างอาคารกองร้อยต่อสู้อากาศยานที่ ๒ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ โดยวิธีคัดเลือก 4 มิ.ย.67
01334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมทำระบบท่อเมนประปาภายใน กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค.67
01333 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องประกอบอาหาร กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ (พื้นที่พระราชวังเดิม) โดยวิธีคัดเลือก 31 พ.ค.67
01332 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนสำนักงานบริหารโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก โดยวิธืคัดเลือก 24 พ.ค.67
01331 ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมเขื่อนพื้นที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 24 พ.ค.67
01330 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถถากถางตีนตะขาบ ตราอักษร KOMUTSU ทะเบียนสมอ 42091 ของ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 24 พ.ค.67
01329 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บระบบอาวุธปล่อยนำวิถี พื้น-สู่-อากาศ ระยะปานกลาง แบบเคลื่อนที่ (FK-3) กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค โดยวิธีคัดเลือก 24 พ.ค.67
01328 ประกาศราคากลางงานจ้างวางท่อร้อยสายใต้ดินเพิ่มเติมของ กรมพลาธิการทหารเรือ (พื้นที่บางนา) โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ค.67
01327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 20 พ.ค.67
01326 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี 20 พ.ค.67
01325 ประกาศราคากลาง ซื้อพัสดุเพื่อสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุงให้กับสำนักงาน และอาคารรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รวม 91 รายการ จำนวน 1 งาน 20 พ.ค.67
01324 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก 8 พ.ค.67
01323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งป้ายอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย.67
01322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขยายพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย.67
01321 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องประกอบอาหาร กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ (พื้นที่พระราชวังเดิม) โดยวิธีคัดเลือก 29 มี.ค.67
01320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารนอนนักเรียนนายเรือ โดยวิธีคัดเลือก 19 มี.ค.67
01319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารกองงานโยธา กองงานไฟฟ้า และกองงานเครื่องกล กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 14 มี.ค.67
01318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก 14 มี.ค.67
01317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พร้อมอาคารบริวาร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 14 มี.ค.67
01316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่พักชั่วคราว สำหรับพลขับรถผู้บังคับบัญชา บริเวณอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 29 ม.ค.67
01315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 24 ม.ค.67
01314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถเกลี่ยดิน ตราอักษร KOMATSU ทะเบียนสมอ ๔๔๐๗๙ ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค.67
01313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค.67
01312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถขุดตีนตะขาบ ตราอักษร KOMATSU ทะเบียนสมอ ๔๐๐๓๓ ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค.67
01311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตราอักษร แลนดินี่ ทะเบียนสมอ ๔๑๒๑๖ ของทัพเรือภาคที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค.67
01310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ใช้กับรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ที่ร้องขอระหว่างปี 22 ม.ค.67
01309 19 ม.ค.67
01308 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 19 ม.ค.67
01307 17 ม.ค.67
01306 ปะกาศราคากลางงานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 17 ม.ค.67
01305 ประกาศซื้อแบตเตอรี่ใช้กับรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี 5 ม.ค.67
01304
01303 ประกาศราคากลางซื้อแบตเตอรี่ใช้กับรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี 5 ม.ค.67
01302 4 ม.ค.67
01301 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 4 ม.ค.67
01300 ประกาศราคากลางงานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 2 ม.ค.67
01299 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารนอนนักเรียนนายเรือ โดยวิธีคัดเลือก 2 ม.ค.67
01298 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างที่พักชั่วคราว สำหรับพลขับรถผู้บังคับบัญชา บริเวณอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 28 ธ.ค.66
01297 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ธ.ค.66
01296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงกระโจมไฟ เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบเฝ้าตรวจและรายงานเพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.66
01295 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย.66
01294 ยกเลิกประกาศงานจ้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 20 ต.ค.66
01293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบนิทรรศการ ตามโครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่) โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย.66
01287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั้น ๒ และชั้น ๔ โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย.66
01286 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างงานปรับปรุงอาคาร Utility Hall ระยะที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย.66
01284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ที่ อาคาร กองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่กองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ด้านหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบังคับการ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารทดลองวิศวกรรม โรงเรียนนายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์หมายเลข ๒ ของอาคารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์หมายเลข ๓ ของอาคารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองคับการ กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำ และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยทั่วไป ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำประปา ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS และระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลป้องกันและกำจัดปลวกแมลง ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01265 28 ก.ย.66
01264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.66
01263 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๓๒๕ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย.66
01262 27 ก.ย.66
01261 27 ก.ย.66
01260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.66
01259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.66
01258 27 ก.ย.66
01257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม (ชั้นล่าง) กองบังคับการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.66
01256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ชั้น ๖ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.66
01255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกองบังคับการ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ภายใต้โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย.66
01254 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 26 ก.ย.66
01253 จ้างก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถังน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร ให้กับ หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย.66
01252 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานสากล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย.66
01251 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม (ชั้นล่าง) กองบังคับการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย.66
01250 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ โรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย.66
01249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ห้อง พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย.66
01248 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำประจำอาคารประทวน ๓ สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 15 ก.ย.66
01247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางเรือระยะไกล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคบริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.66
01246 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.66
01245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ และระบบสาธารณูปโภคตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.66
01244 ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั้น ๒ และชั้น ๔ โดยวิธีคัดเลือก 8 ก.ย.66
01243 ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบนิทรรศการ ตามโครงการปรับปรุงอาคาร Utility Hall เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่) โดยวิธีคัดเลือก 8 ก.ย.66
01242 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 7 ก.ย.66
01241 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ๘๕ และซ่อมแซมอาคารประทวน หมายเลข ๘๑ สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธีคัดเลือก 7 ก.ย.66
01240 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 7 ก.ย.66
01239 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ กรมพลาธิการทหารเรือ (ก่อสร้างประตูทางเข้า กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมรั้ว ลานรอบเสาธงราชนาวี และโครงหลังคาที่จอดรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ก.ย.66
01238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จว.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 7 ก.ย.66
01237 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารกราบพักนักเรียน โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 ก.ย.66
01236 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสัญญาบัตร ๒ สำนักงานควบคุมบ้านพักส่วนกลาง วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 6 ก.ย.66
01235 ประกาศราคากลางงานจ้างจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 6 ก.ย.66
01234 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคาร Utility Hall ระยะที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 5 ก.ย.66
01232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๒ อาคาร (อาคารอเนกประสงค์หลังที่ ๒ และคลังเก็บอุปกรณ์) ค่ายมหาสุรสิงหนาท กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก 1 ก.ย.66
01230 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงกระโจมไฟ เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี พร้อมติดตั้งระบบเฝ้าตรวจและรายงานเพื่อแจ้งเตือนภัยทางทะเล โดยวิธีคัดเลือก 28 ส.ค.66
01229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ (ต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ส.ค.66
01228 ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสาอากาศ สูง ๖๐ เมตร ที่ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 25 ส.ค.66
01227 ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 25 ส.ค.66
01226 ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสาอากาศ สูง ๕๐ เมตร ที่ สถานีเรือบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก 25 ส.ค.66
01225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 24 ส.ค.66
01224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณท่าเรือทิศใต้ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อรองรับการจอดเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 22 ส.ค.66
01223 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมทำยางกันกระแทกบริเวณท่าเรือทิศใต้ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อรองรับการจอดเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 22 ส.ค.66
01221 ประกาศสัญญาแก้ไขงานจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓ 18 ส.ค.66
01220 ประกาศสัญญาแก้ไขงานจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ 18 ส.ค.66
01219 ประกาศผู้ชนะงานจ้างรื้อย้ายระบบไฟฟ้า ๒๒ kV และติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดัน ๕ kV ให้กับอาคารสถานี ส่งคลื่นวิทยุบอกมุมร่อนอากาศยาน (GLIDE SLOPE) โดยวิธีคัดเลือก 15 ส.ค.66
01218 ประกาศแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ 11 ส.ค.66
01217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่จอดเรือ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 9 ส.ค.66
01216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างที่จอดเรือ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 9 ส.ค.66
01215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองบัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ส.ค.66
01214 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ส.ค.66
01213 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๒ อาคาร (อาคารอเนกประสงค์หลังที่ ๒ และคลังเก็บอุปกรณ์) ค่ายมหาสุรสิงหนาท กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีคัดเลือก 3 ส.ค.66
01212 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารกองงานโยธา กองงานไฟฟ้า และกองงานเครื่องกล กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 3 ส.ค.66
01211 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ และระบบสาธารณูปโภคตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.ค.66
01210 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ กรมพลาธิการทหารเรือ (ก่อสร้างประตูทางเข้า กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมรั้ว ลานรอบเสาธงราชนาวี และโครงหลังคาที่จอดรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค.66
01209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงปืนและอาคารโรงจอดรถ กองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน (ATMG) จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค.66
01208 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกองบังคับการ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ภายใต้โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค.66
01207 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องประกอบอาหาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.ค.66
01206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ ภายใต้ โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค.66
01205 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่พระนิเวศน์ (กระโจมแตร) โดยวิธีคัดเลือก 28 มิ.ย.66
01204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นที่สัตหีบ จำนวน ๑ หลัง 28 มิ.ย.66
01203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว ของ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย.66
01202 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางเรือระยะไกล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคบริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๑ หลัง 22 มิ.ย.66
01201 28 ส.ค.66
01200 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 16 มิ.ย.66
01199 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 16 มิ.ย.66
01198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองอาสาพัฒนา สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มิ.ย.66
01197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมห้องนิทรรศการป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยวิธีคัดเลือก 15 มิ.ย.66
01196 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ห้อง พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิ.ย.66
01195 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ๘๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภค ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 9 มิ.ย.66
01194 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มิ.ย.66
01193 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำบริเวณท่าเรือทิศใต้ อรม.อร. เพื่อรองรับการจอดเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่โดยวิธีคัดเลือก 8 มิ.ย.66
01192 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ห้อง พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย.66
01191 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ (ต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ค.66
01190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ค.66
01189 ประกาศราคางานจ้างซ่อมทำยางกันกระแทกบริเวณท่าเรือทิศใต้ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อรองรับการจอดเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 25 พ.ค.66
01188 ประกาศราคากลางงานจ้างงานรื้อย้ายระบบไฟฟ้า ๒๒ kV และติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดัน ๕ kV ให้กับอาคารสถานี ส่งคลื่นวิทยุบอกมุมร่อนอากาศยาน (GLIDE SLOPE) โดยวิธีคัดเลือก 25 พ.ค.66
01187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอาวุธปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ หลัง อาคารโรงจอดรถลากปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ หลัง และอาคารโรงจอดรถยนต์พร้อมที่ปรนนิบัติบำรุง ของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ค.66
01186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค ที่ สถานีเรือละงู ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ค.66
01185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ค.66
01184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ค.66
01183 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมห้องนิทรรศการป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยวิธีคัดเลือก 22 พ.ค.66
01182 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พร้อมอาคารบริวาร สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 19 พ.ค.66
01181 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ (ต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พ.ค.66
01180 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างที่จอดเรือ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 12 พ.ค.66
01179 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก 12 พ.ค.66
01178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภคของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 12 พ.ค.66
01177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักอาศัยกำลังพลเรือที่เข้ารับการซ่อมทำ ที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 12 พ.ค.66
01176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนักดำน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ พร้อมโรงจอดรถ กองประดาน้ำ และถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 12 พ.ค.66
01175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 12 พ.ค.66
01174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พระนิเวศน์ อาคาร Utility Hall และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีคัดเลือก 1 พ.ค.66
01173 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ 1 พ.ค.66
01172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว ของ ทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 26 เม.ย.66
01171 ประกาศเชิญชวนประกวดงานจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อย กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ ภายใต้ โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เม.ย.66
01170 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองอาสาพัฒนา สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เม.ย.66
01169 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างกองบัญชาการ กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์พร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เม.ย.66
01168 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารโรงปืนและอาคารโรงจอดรถ กองพันทหารปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน (ATMG) จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 เม.ย.66
01167 ประกาศผู้ชนะการเสนราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน บริเวณพื้นที่บ้านหนองกระจง ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 5 เม.ย.66
01166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิงหมู่คลังสรรพาวุธ โดยวิธีคัดเลือก 30 มี.ค.66
01165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี 29 มี.ค.66
01164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า 29 มี.ค.66
01163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความ สะดวก ของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มี.ค.66
01162 ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างอาคารคลังปืนเล็ก ๒ ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 27 มี.ค.66
01161 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ 27 มี.ค.66
01160 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมเสาอากาศ สูง ๖๐ เมตร ที่ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 24 มี.ค.66
01159 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเสาอากาศ สูง ๕๐ เมตร ที่ สถานีเรือบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก 24 มี.ค.66
01158 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารพักผู้เข้ารับการศึกษา กพช.อร.พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน ๓ หลัง 21 มี.ค.66
01157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุกเทท้าย ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ให้ กงย.ชย.ทร. 8 มี.ค.66
01156 ประกาศเชิญชวน ซื้อประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า 8 มี.ค.66
01155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องแยกน้ำมัน-น้ำมันสกปรกท้องเรือ ให้ อธบ.อร. 1 มี.ค.66
01154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถซ่อมบำรุง สาย ชย. ให้กับ กงค.ชย.ทร. 1 มี.ค.66
01153 ประกาศยกเลิก ประกวดราคารถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า 27 ก.พ.66
01152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถตักหน้า - ขุดหลัง ตราอักษร CATERPILLAR ทะเบียนสมอ 42275 ของ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.พ.66
01151 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง 17 ก.พ.66
01150 ประกาศเชิญชวน ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ให้ กงย.ชย.ทร. 8 ก.พ.66
01149 ประกาศเชิญชวน ซื้อรถซ่อมบำรุง สาย ชย. ให้กับ กงค.ชย.ทร. 8 ก.พ.66
01148 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะที่ ๑ 6 ก.พ.66
01147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 KW. ให้ บก.ทรภ.3 และ นป.451 6 ก.พ.66
01146 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ (รวมหมวดโยธา แผนกสนับสนุน) 3 ก.พ.66
01145 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา จำนวน ๒ หลัง 3 ก.พ.66
01144 ประกาศเชิญชวน ซื้อประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า 2 ก.พ.66
01143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้า และใบมีดดันดินด้านหน้า ให้ ศฝท.ยศ.ทร.(1 คัน) กบร.กร.(1 คัน) 2 ก.พ.66
01142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 2 ก.พ.66
01141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ 2 ตัน ให้ ปจปร.ฐท.กท.(1 คัน) อจปร.อร.(1 คัน) คลังเชื้อเพลิงจุกเสม็ด กชพ.พธ.ทร.(1 คัน) 2 ก.พ.66
01140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 2 ก.พ.66
01139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 800 kVA. ให้ พัน.สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ. 1 ก.พ.66
01138 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 31 ม.ค.66
01137 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 31 ม.ค.66
01136 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองร้อย กองพันสารวัตรทหารเรือ ที่ ๔ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ 31 ม.ค.66
01135 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ กรมอู่ทหารเรือ 31 ม.ค.66
01134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมทำห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร (OFFICER CLUB) อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ โดยวิธีคัดเลือก 27 ม.ค.66
01133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะสำรวจดินเพื่อการขุดลอก โครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ ฐท.พง.ทรภ.๓ 27 ม.ค.66
01132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะสำรวจดินเพื่อการขุดลอก โครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ ฐท.พง.ทรภ.๓ 27 ม.ค.66
01131 ประกาศเชิญชวนซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี 24 ม.ค.66
01130 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องแยกน้ำมัน-น้ำมันสกปรกท้องเรือ ให้ อธบ.อร. 23 ม.ค.66
01129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ให้ นย. และ ฐท.สส. 16 ม.ค.66
01127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 3 คัน ให้ กรงฐท.สส. (1 คัน) กชธ.ฐท.สส. (1 คัน) กรม ร.2 พล.นย. (1 คัน) 13 ม.ค.66
01126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถขดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า 13 ม.ค.66
01125 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 KW. ให้ บก.ทรภ.3 และ นป.451 13 ม.ค.66
01124 ประกาศเชิญชวน ซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ 2 ตัน ให้ ปจปร.ฐท.กท.(1 คัน) อจปร.อร.(1 คัน) คลังเชื้อเพลิงจุกเสม็ด กชพ.พธ.ทร.(1 คัน) 16 ธ.ค.65
01123 ประกาศเชิญชวน ซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้า และใบมีดดันดินด้านหน้า ให้ ศฝท.ยศ.ทร.(1 คัน) กบร.กร.(1 คัน) 16 ธ.ค.65
01122 ประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 16 ธ.ค.65
01121 ประกาศเชิญชวน ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 800 kVA. ให้ พัน.สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ. 16 ธ.ค.65
01120 ประกาศราคากลางซซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 3 คัน ให้ กรงฐท.สส. (1 คัน) กชธ.ฐท.สส. (1 คัน) กรม ร.2 พล.นย. (1 คัน) 16 ธ.ค.65
01118 ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ให้ นย. และ ฐท.สส. 16 ธ.ค.65
01117 ประกาศราคากลางซื้อรถขดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า 16 ธ.ค.65
01116 ประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 15 ธ.ค.65
01115 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน ฮ.พระราชพาหนะ และ ฮ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์ 23 ส.ค.65
01114 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารโรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 22 ส.ค.65
01113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 15 ส.ค.65
01112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 15 ส.ค.65
01111 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๖๔๑ (ระยะที่ ๑) ณ เขาหน้ายักษ์ จังหวัดพังงา 10 ส.ค.65
01110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ส.ค.65
01109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ส.ค.65
01108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ส.ค.65
01107 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๕ โดย วิธีเจาะจง 1 ส.ค.65
01106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง และของ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๔ หลัง โดย 18 ก.ค.65
01105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา สอ.รฝ. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.ค.65
01104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงประกอบอาหาร ของ หมวดประกอบอาหาร แผนกบริการ กองบริการ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.ค.65
01103 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารทดสอบและหมู่คลังอาวุธปล่อยนำวิธีและจัดหาวัสดุสนับสนุนงานสายสรรพาวุธ ให้กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.65
01102 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง และของ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีคัด 7 ก.ค.65
01101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานนำสายไฟฟ้าลงดิน อาคารราชนาวีสโมสร โดยวิธีคัดเลือก 6 ก.ค.65
01100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก อาคารราชนาวีสโมสร โดยวิธีคัดเลือก 5 ก.ค.65
01099 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างซ่อมแซมอาคารพักดินขับชั่วคราว กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) 28 มิ.ย.65
01098 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ของ บริษัท เค.เอ็น.เอ็น.ฟีนิกซ์ 828 จำกัด จำนวน 3 งาน 21 มิ.ย.65
01097 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก อาคารราชนาวีสโมสร โดยวิธีคัดเลือก 16 มิ.ย.65
01096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก 10 มิ.ย.65
01095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน ที่จอดรถและปรับภูมิทัศน์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ทร. พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก 10 มิ.ย.65
01094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาและหลังคาพร้อมปรับภูมิทัศน์บ้านพักส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก 10 มิ.ย.65
01093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและทาสีอาคารบ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก 10 มิ.ย.65
01092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ เชื่อมต่อท่าหมายเลข ๔-๕ ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเทียบเรือ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 9 มิ.ย.65
01091 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานนำสายไฟฟ้าลงดิน อาคารราชนาวีสโมสร โดยวิธีคัดเลือก 8 มิ.ย.65
01090 ประกาศราคากลางงานจ้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา สอ.รฝ. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 31 พ.ค.65
01089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค.65
01088 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค.65
01087 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนน ที่จอดรถและปรับภูมิทัศน์อาคารบ้านพักส่วนกลาง ทร. พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก 25 พ.ค.65
01086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและระบบสาธารณูปโภคที่ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 20 พ.ค.65
01085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธีคัดเลือก 20 พ.ค.65
01084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำทิศใต้ภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 19 พ.ค.65
01083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำทิศเหนือภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 19 พ.ค.65
01082 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบประปาและหลังคาพร้อมปรับภูมิทัศน์บ้านพักส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก 18 พ.ค.65
01081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ (รวมหมวดโยธา แผนกสนับสนุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค.65
01080 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาและทาสีอาคารบ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ค.65
01079 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักส่วนกลางกองทัพเรือ พื้นที่บางนา โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ค.65
01078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับรับรองโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระยะที่ ๒ บริเวณพื้นที่ นป.สอ.รฝ.๔๙๑ โดยวิธีคัดเลือก 12 พ.ค.65
01077 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ โดยวิธีคัดเลือก 6 พ.ค.65
01076 ประกาศผู้ชนะงานเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ค.65
01075 ประกาศผู้ชนะงานเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงอาหารนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ค.65
01074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 3 พ.ค.65
01073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหารและห้องรับรองภายในอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 3 พ.ค.65
01072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารและห้องรับรองอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีคัดเลือก 3 พ.ค.65
01071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงอาหารนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน อาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีคัดเลือก 28 เม.ย.65
01070 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมห้องพักเวรประจำวัน กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย.65
01069 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำทิศใต้ภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 26 เม.ย.65
01068 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำทิศเหนือภายในอาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 26 เม.ย.65
01067 ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ๘๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภค ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 25 เม.ย.65
01066 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงอาหารนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 21 เม.ย.65
01065 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักครอบครัว 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค2 11 เม.ย.65
01063 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๓ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 เม.ย.65
01062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบสาธารณูปโภคของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 31 มี.ค.65
01061 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 มี.ค.65
01060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกำแพงและระบบป้องกันเสียง สนามยิงปืนราชนาวีบางนา โดยวิธีคัดเลือก 28 มี.ค.65
01059 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ของ ชย.ทร. กรณีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 3 งาน 28 มี.ค.65
01058 ประกาศราคากลางงานซ่อมปรับปรุงอาคารและห้องรับรองอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีคัดเลือก 25 มี.ค.65
01057 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงโรงประกอบอาหาร ของ หมวดประกอบอาหาร แผนกบริการ กองบริการ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 22 มี.ค.65
01056 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับรองรับโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระยะ ๒ บริเวณพื้นที่ นป.สอ.รฝ.๔๙๑ โดยวิธีคัดเลือก 22 มี.ค.65
01055 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สำหรับรองรับโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ระยะ ๒ บริเวณพื้นที่ นป.สอ.รฝ.๔๙๑ โดยวิธีคัดเลือก 22 มี.ค.65
01054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้า ที่สถานีเรือมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 22 มี.ค.65
01053 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงโรงอาหารนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน อาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีคัดเลือก 17 มี.ค.65
01052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 17 มี.ค.65
01051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมคืนสภาพอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค และระบบสาธารณูปโภค พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก 17 มี.ค.65
01050 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารสัญญาบัตร พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 16 มี.ค.65
01049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคา ดาดฟ้าและฝ้าเพดานอาคาร ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (กองบริการการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์เดิม) โดยวิธีคัดเลือก 10 มี.ค.65
01048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 kW 380V พร้อมโรงคลุม ให้ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 10 มี.ค.65
01047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก ของ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 4 มี.ค.65
01046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 4 มี.ค.65
01045 ประกาศราคากลาง ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน 100 ลูก 3 มี.ค.65
01044 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงห้องอาหารและห้องรับรองภายในอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 2 มี.ค.65
01043 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ (รวมหมวดโยธา แผนกสนับสนุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ.65
01042 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมคืนสภาพอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค และระบบสาธารณูปโภค พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.พ.65
01041 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ (รวมหมวดโยธา แผนกสนับสนุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ.65
01040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานโครงการนำสายไฟลงใต้ดินส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะที่ ๒ (เส้นทางจากแยก กม.๑๐ - แยกอู่ราชนาวีมหิดล ระยะทาง ๑๐ กม.) โดยวิธีคัดเลือก 22 ก.พ.65
01039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.พ.65
01038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ๗-๘ พร้อมสิ่งอำนวย ความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.พ.65
01037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารพักข้าราชการขนาด ๑๐ ครอบครัว พื้นที่บางนา จำนวน ๙ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 14 ก.พ.65
01036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกองบังคับการ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๔ ที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 14 ก.พ.65
01035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 14 ก.พ.65
01034 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.พ.65
01033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ.65
01032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 4 ก.พ.65
01031 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือ เชื่อมต่อท่าหมายเลข 4-5 ท่าเรือจุกเสม็ดกับท่าเทียบเรือ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.พ.65
01030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างคลังเก็บปืนใหญ่พร้อมเครนไฟฟ้า ขนาด ๕ ตัน ของ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.พ.65
01029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.พ.65
01028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.พ.65
01027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายในคลังอมภัณฑ์ (คลัง ๖) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.พ.65
01026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างคลังอมภัณฑ์และคลังสรรพาวุธ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 31 ม.ค.65
01025 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างนอกระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้าที่สถานีเรือมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 28 ม.ค.65
01024 ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ หมวดคลังที่ ๒ แผนกพัสดุช่าง กองควบคุมพัสดุ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 26 ม.ค.65
01023 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวถนน ในพื้นที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค.65
01022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kW ให้ กองบังคับการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 25 ม.ค.65
01021 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงคลังเก่า กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑๑ คลัง โดยวิธีคัดเลือก 24 ม.ค.65
01020 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกำแพงและระบบป้องกันเสียง สนามยิงปืนราชนาวีบางนา โดยวิธีคัดเลือก 21 ม.ค.65
01019 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารพักข้าราชการขนาด ๑๐ ครอบครัว พื้นที่บางนา จำนวน ๙ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 21 ม.ค.65
01018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเจาะสำรวจดินโครงการก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค.65
01017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ที่อาคาร กองบังคับการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค.65
01016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ที่อาคาร กองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ใหม่) (ด้านหน้าอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค.65
01015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 19 ม.ค. 65
01014 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 19 ม.ค.65
01013 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย พร้อมระบบสาธารณูปโภคของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 19 ม.ค.65
01012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ โดยวิธีคัดเลือก 19 ม.ค.65
01011 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 ม.ค.65
01010 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ๘๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภค ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 6 ม.ค.65
01009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมแซมอาคารพักดินขับชั่วคราว กองโรงงานผลิดลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) โดยวิธีคัดเลือก 4 ม.ค.65
01008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกำแพงเรือนจำแดน ๒ และ ๓ พร้อมหอตรวจการณ์ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 4 ม.ค.65
01007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้ง 28 ธ.ค.64
01006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟต์ยกรถ 2 เสา ขนาด 4 ตัน พร้อมติดตั้ง 28 ธ.ค.64
01005 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 29 ธ.ค.64
01004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ๘ พร้อมระบบ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 28 ธ.ค.64
01003 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคา ดาดฟ้าและฝ้าเพดานอาคาร ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (กองบริการการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์เดิม) โดยวิธีคัดเลือก 28 ธ.ค.64
01002 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 27 ธ.ค.64
01001 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 27 ธ.ค.64
01000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด 2 ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 27 ธ.ค.64
00999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง จ้างซ่อมทำรถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่น (เครน) ตราอักษร HINO ทะเบียนสมอ 43799 ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 27 ธ.ค.64
00998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถตักหน้า - ขุดหลัง ตราอักษร TEREX ทะเบียนสมอ 43711 ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 24 ธ.ค.64
00997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถแทรคเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร MITSUBISHI รุ่น BD-2F ทะเบียนสมอ 40891 ของ กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยวิธีคัดเลือก 24 ธ.ค.64
00996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถเครน ตราอักษร GROVE CLOES รุ่น AT 745 ทะเบียนสมอ 41565 ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 24 ธ.ค.64
00995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน กองบัญชาการทหารพรานนาวิกโยธิน บ้านโคกยามู โดยวิธีคัดเลือก 21 ธ.ค.64
00994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมทำระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง อาคารพักส่วนกลางบางนา โดยวิธีคัดเลือก 21 ธ.ค.64
00993 ประกาศราคากลางซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 kVA 13 ธ.ค.64
00992 ระกาศเปลี่ยนแปลงแผนซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ๓๑๕ kVA ๓ pH ๓๓ kV ๒๓๐/๔๐๐ V 9 ธ.ค.64
00991 ประกาศราคากลางซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งที่ อาคาร บก.อจปร.อร. 7 ธ.ค.64
00990 ประกาศราคากลางงานจ้าง จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ๗-๘ พร้อมสิ่งอำนวย ความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 1 ธ.ค.64
00989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ธ.ค.64
00988 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างถนน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอก ของ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 1 ธ.ค.64
00987 ประกาศราคากลางซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่รัองขอระหว่างปี 24 พ.ย.64
00986 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างคลังเก็บปืนใหญ่พร้อมเครนไฟฟ้า ขนาด ๕ ตัน ของ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ย.64
00984 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ พร้อมโรงจอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก 22 พ.ย.64
00983 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยกองบังคับการ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๔ ที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 22 พ.ย.64
00982 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 22 พ.ย.64
00981 ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พร้อมซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายในคลังอมภัณฑ์ (คลัง ๖) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ย.64
00980 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kW ให้ กองบังคับการศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ย.64
00979 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ย.64
00978 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ หมวดคลังที่ ๒ แผนกพัสดุช่าง กองควบคุมพัสดุ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ย.64
00977 ประกาศราคากลางซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด 2 ตัน ขับเครื่องยนต์ดีเซล 15 พ.ย.64
00976 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างคลังอมภัณฑ์และคลังสรรพาวุธ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ 15 พ.ย.64
00975 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมประภาคารกาญจนาภิเษก แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 8 พ.ย.64
00974 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 8 พ.ย.64
00973 ประกาศราคากลางซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า 8 พ.ย.64
00972 ประกาศราคากลางซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า 5 พ.ย.64
00971 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ 5 พ.ย.64
00970 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมทำระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง อาคารพักส่วนกลางบางนา โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.64
00969 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ๘ พร้อมระบบ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.64
00968 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมกำแพงเรือนจำแดน ๒ และ ๓ พร้อมหอตรวจการณ์ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.64
00967 ประกาศราคากลางงานโครงการนำสายไฟลงใต้ดินส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะที่ ๒ (เส้นทางจากแยก กม.๑๐ - แยกอู่ราชนาวีมหิดล ระยะทาง ๑๐ กม.) โดยวิธีคัดเลือก 1 พ.ย.64
00966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งจออิเล็กทรอนิกส์ (LED) ที่กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 25 ต.ค.64
00965 ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค.64
00964 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถเครน ตราอักษร GROVE CLOES รุ่น AT 745 ทะเบียนสมอ 41565 ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค.64
00963 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถบรรทุกติดตั้งปั้นจั่น (เครน) ตราอักษร HINO ทะเบียนสมอ 43799 ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค.64
00962 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถแทรคเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร MITSUBISHI รุ่น BD-2F ทะเบียนสมอ 40891 ของ กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค.64
00961 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถตักหน้า-ขุดหลัง ตราอักษร TEREX ทะเบียนสมอ 43711 ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 18 ต.ค.64
00960 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารพักดินขับชั่วคราว กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา) โดยวิธีคัดเลือก 15 ต.ค.64
00959 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน กองบัญชาการทหารพรานนาวิกโยธิน บ้านโคกยามู โดยวิธีคัดเลือก 15 ต.ค.64
00958 ประกาศราคากลางงาน จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งจออิเล็กทรอนิกส์ (LED) ที่กองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 1 ต.ค.64
00957 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างจ้างปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO 1 ต.ค.64
00956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.64
00955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำอาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ กองทัพเรือ นอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.64
00954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.64
00953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00951 ประกาศผูัชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ที่อาคาร ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00947 ประกาศผูัชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกรมสารบรรณทหารเรือ (อาคารกองโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00946 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ที่อาคารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารทดลองวิศวกรรม โรงเรียนนายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.64
00938 ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่สนามตรวจวัดค่าอิทธิพลตัวเรือ โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย.64
00937 ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย.64
00936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย.64
00935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กรมสารบรรณทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย.64
00934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างนำสายไฟลงใต้ดิน เพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ช่วงจากแยกอู่ราชนาวีมหิดล ถึงท่าเรือจุกเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย.64
00933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างนำสายไฟลงใต้ดิน เพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ช่วงจากปากทางเข้าสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ถึงแยกวงเวียนอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย.64
00932 ประกาศผู้ชนะงานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย.64
00931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย.64
00930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย.64
00929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำประปา ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย.64
00928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำ และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย.64
00927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS และระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย.64
00926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลป้องกันและกำจัดปลวกแมลง ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย.64
00925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยทั่วไป ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย.64
00924 ประกาศผู้ชนะงานจ้างนำสายไฟลงใต้ดิน เพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ช่วงจากแยกวงเวียนอู่ตะเภา ถึงหน้าอาคารจอดรถอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย.64
00923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างสะพานสำหรับรถยนต์และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณสนามกีฬาภูติอนันต์ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย.64
00922 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๑๐ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง ที่ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.ย.64
00920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือคอนกรีต หน้าหอประชุม กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 16 ก.ย.64
00919 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 15 ก.ย.64
00918 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคาร กรมสารบรรณทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 15 ก.ย.64
00917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเขื่อนด้านหลังศูนย์สมุททานุภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย.64
00916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จังหวัดจันทบุรี โดวยวิธีคัดเลือก 9 ก.ย.64
00915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานขุดลอกบริเวณท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 9 ก.ย.64
00914 ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA (ทอแทนของเดิมที่ชำรุด) ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ 9 ก.ย.64
00913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ย.64
00912 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.ย.64
00911 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ กองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.ย.64
00910 ประกาศราคากลางงาน จ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.ย.64
00909 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงประกอบอาหาร ของหมวดประกอบอาหาร แผนกบริการ กองบริการ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 1 ก.ย.64
00908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินที่ศูนย์รักษาความ ปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ (เกาะช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย.64
00907 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงรั้ว หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง บริเวณด้านทิศตะวันออก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ เมตร โดยวิธีคัดเลือก 25 ส.ค.64
00906 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายล้อมรอบหมู่ถังคลังเชื้อเพลิงกรุงเทพ กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 25 ส.ค.64
00905 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่สนามตรวจวัดค่าอิทธิพลตัวเรือ โดยวิธีคัดเลือก 25 ส.ค.64
00904 ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA (ทอแทนของเดิมที่ชำรุด) ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ 23 ส.ค.64
00903 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมระบบกักเก็บน้ำที่อาคาร กองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 23 ส.ค.64
00902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคซื้อลิฟต์ พร้อมติดตั้ง (ทดแทนของเดิม) ที่ โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ 20 ส.ค.64
00901 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและคลังพัสดุ กองซ่อมบำรุง สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ อาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศทหารเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 18 ส.ค.64
00900 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูง ศูนย์เกษตรกรรม บางพระ โดยวิธีคัดเลือก 18 ส.ค.64
00898 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมท่าเทียบเรือคอนกรีต หน้าหอประชุม กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 18 ส.ค.64
00897 สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 17 ส.ค.64
00896 สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ และอาคารบริวารทดแทนของเดิม 17 ส.ค.64
00895 ประกาศราคากลางงานจ้างนำสายไฟลงใต้ดิน เพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ช่วงจากแยกอู่ราชนาวีมหิดล ถึงท่าเรือจุกเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก 10 ส.ค.64
00894 ประกาศราคากลางงานจ้างนำสายไฟลงใต้ดิน เพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ช่วงจากแยกวงเวียนอู่ตะเภา ถึงหน้าอาคารจอดรถอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 10 ส.ค.64
00893 ประกาศราคากลางงานจ้างนำสายไฟลงใต้ดิน เพื่อส่งเสริมสภาพพื้นที่สำหรับเมืองการบินภาคตะวันออก ช่วงจากปากทางเข้าสนามบินนานาชาติสนามบินอู่ตะเภา ถึงแยกวงเวียนอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก 10 ส.ค.64
00892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารรังสีวิทยา (เดิม) เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 ส.ค.64
00891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 5 ส.ค.64
00890 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก 3 ส.ค.64
00889 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างสะพานสำหรับรถยนต์และสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณสนามกีฬาภูติอนันต์ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 2 ส.ค.64
00888 ประกาศราคากลางงาน จ้างขุดลอกบริเวณท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 2 ส.ค.64
00887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบและคลังอาวุธปล่อยนำวิถีสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ค.64
00886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ค.64
00885 ประกาศราคากลางซื้อลิฟต์ พร้อมติดตั้ง (ทดแทนของเดิม) ที่ โรงพยาบาลทหารเรือ กรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค.64
00884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่ กองบังคับการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.ค.64
00883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๖๔๑ (ระยะที่ ๑) ณ เขาหน้ายักษ์ จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.ค.64
00882 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 16 ก.ค.64
00881 ประกาศราคากลางงานจ้างตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 9 ก.ค.64
00880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย ๑ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 7 ก.ค.64
00879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารในการจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (พื้นที่กองทัพเรือ) ระยะที่ ๒ ณ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก 6 ก.ค.64
00878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างเสาเรดาร์ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานีตรวจการณ์ ทางทะเล ณ เกาะยาว จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 5 ก.ค.64
00877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีคัดเลือก 5 ก.ค.64
00876 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมอาคารรังสีวิทยา (เดิม) เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยหมอพรและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.ค.64
00875 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๓ โดยวิธีคัดเลือก 30 มิ.ย.64
00874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองการศึกษา กพช.อร. 28 มิ.ย.64
00873 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๒ โดยวิธีคัดเลือก 28 มิ.ย.64
00872 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ โดยวิธีคัดเลือก 28 มิ.ย.64
00870 สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) 21 มิ.ย.64
00869 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ ๖๔๑ (ระยะที่ ๑) ณ เขาหน้ายักษ์ จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก 18 มิ.ย.64
00868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 15 มิ.ย.64
00867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมห้องซิลค์สกรีน กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ห้องน้ำพลทหารชั้น ๑ ห้องกราบพักทหารพร้อมทางเดินด้านหลังอาคาร กรมสารบรรณทหารเรือและงานซ่อมแซมพื้นอาคารชั้นล่าง กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พร้อมทาสีอีพ็อกซี่ โดยวิธีคัดเล 1 มิ.ย.64
00866 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคางานจ้างซ่อมแซมถนน ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 1 มิ.ย.64
00865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่รองรับระบบอากาศยานไร้คนขับ แบบ RQ-21 A Blackjack โดยวิธีคัดเลือก 31 พ.ค.64
00864 สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างซ่อมทำสระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 28 พ.ค.64
00863 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างเสาเรดาร์ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก สถานีตรวจการณ์ ทางทะเล ณ เกาะยาว จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก 25 พ.ค.64
00862 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่ กองบังคับการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล โดยวิธีคัดเลือก 25 พ.ค.64
00861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักประทวน 64 ครอบครัว ฐท.สข.ทรภ.2 24 พ.ค.64
00860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 24 พ.ค.64
00859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าซ่อมปรับปรุงถนนภายใน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 24 พ.ค.64
00858 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ และ ๓ และงานซ่อมทำระบบ ประปาอาคาร ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 21 พ.ค.64
00857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ร้อย.บก. กรม รพศ.1 นสร.กร. 18 พ.ค.64
00856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาร รพศ.1, 2, 3 กรม พรศ.1 นสร.กร. 18 พ.ค.64
00855 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมห้องซิลค์สกรีน กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ห้องน้ำพลทหารชั้น ๑ ห้องกราบพักทหารพร้อมทางเดินด้านหลังอาคาร กรมสารบรรณทหารเรือและงานซ่อมแซมพื้นอาคารชั้นล่าง กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ พร้อมทาสีอีพ็อกซี่ โดยวิธีคัดเลือก 7 พ.ค.64
00854 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเก็บอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ค.64
00853 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย 1 โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ค.64
00852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (บางนา) โดยวิธีคัดเลือก 3 พ.ค.64
00851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) กบร.กร. 30 เม.ย.64
00850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุช่าง แผนกพัสดุช่าง กองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือ ธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ 30 เม.ย.64
00849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาห้องพักนายทหารสัญญาบัตรโสดอาคาร BOQ.๑ และ BOQ.๒ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 30 เม.ย.64
00848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องเรียนหลักสูตรอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 30 เม.ย.64
00847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 27 เม.ย.64
00846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำผนังกระเบื้องสระว่ายน้ำและระบบไฟฟ้าใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย.64
00845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย.64
00844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย.64
00843 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารในการจัดตั้งศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค ๔ (พื้นที่กองทัพเรือ) ระยะที่ ๒ ณ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์โดยวิธีคัดเลือก 22 เม.ย.64
00842 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคาร บก.พธ.ทร. 9 เม.ย.64
00841 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ กดน.กร. 9 เม.ย.64
00840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ พระราชวังเดิม โดยวิธีคัดเลือก 8 เม.ย.64
00839 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ และ ๓ และงานซ่อมทำระบบ ประปาอาคาร ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 5 เม.ย.64
00838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.64
00837 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงสถานที่รองรับระบบอากาศยานไร้คนขับ แบบ RQ-21 A Blackjack โดยวิธีคัดเลือก 30 มี.ค.64
00836 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องเรียนหลักสูตรอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 26 มี.ค.64
00835 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุช่าง แผนกพัสดุช่าง กองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือ ธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 26 มี.ค.64
00834 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาห้องพักนายทหารสัญญาบัตรโสดอาคาร BOQ.1 และ BOQ.2 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 23 มี.ค.64
00833 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมกองบัญชาการ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (บางนา) โดยวิธีคัดเลือก 23 มี.ค.64
00832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามทหารเรือสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค.64
00831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มี.ค.64
00830 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมแซมหลังคาชั้นดาดฟ้าอาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 16 มี.ค.64
00829 ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ พระราชวังเดิม โดยวิธีคัดเลือก 16 มี.ค.64
00828 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงถนนภายใน กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 16 มี.ค.64
00826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 15 มี.ค.64
00825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบจ่ายน้ำประปามายังโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 12 มี.ค.64
00824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างบ้านพักระดับพลเรือตรี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 12 มี.ค.64
00823 ประกาศผู้ชนะกสรเสนอราคางาน จ้างซ่อมทำหลังคาอาคารกราบพักทหาร ๔ ชั้น กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค.64
00822 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด สนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 5 มี.ค.64
00821 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บก.พธ.ทร. 5 มี.ค.64
00820 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำผนังกระเบื้องสระว่ายน้ำและระบบไฟฟ้าใต้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 มี.ค.64
00819 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ 1 มี.ค.64
00818 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ กดน.กร. 22 ก.พ.64
00817 ประกาศราคากลางงานจ้างงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่องานแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.พ.64
00815 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนน ศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.พ.64
00814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ นย. 18 ก.พ.64
00813 สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง 11 ก.พ.64
00812 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.พ.64
00811 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 5 ก.พ.64
00810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่รัองขอระหว่างปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ.64
00809 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับพลเรือตรี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง ของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 29 ม.ค.64
00808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค.64
00807 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บก.ร้อย กรม รพศ.๑ สนร.กร.ฯ 28 ม.ค.64
00806 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ที่อาคาร ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร.นอกประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค.64
00805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. โดยวิธีคัดเลือก 27 ม.ค.64
00804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟส่องสว่างชนิดบอลลูนไลท์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 1,000 วัตต์ พร้อมชุดขาตั้ง ให้ นย.โดยวิธีคัดเลือก 26 ม.ค.64
00803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟบอลลูน (ฺBalloon Light) ให้ นย. โดยวิธีคัดเลือก 26 ม.ค.64
00802 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าท่าเทียบเรือ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และท่าเทียบเรือ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 22 ม.ค.64
00801 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 22 ม.ค.64
00800 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำระบบจ่ายน้ำประปามายังโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 22 ม.ค.64
00799 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารทดสอบและคลังอาวุธปล่อยนำวิถีสนับสนุนโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 20 ม.ค.64
00798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ให้ รร. ชุมพลฯ ยศ.ทร. 15 ม.ค.64
00797 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร (SOQ) กบร.กร. 13 ม.ค.64
00796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๒๕๐ KVA ให้ ฐตร.ทรภ.๑ โดยวิธีคัดเลือก 8 ม.ค.64
00795 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร บก.รพศ.1 2 3 กรม รพศ.1 นสร.กร. 8 ม.ค.64
00794 ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๖ ครอบครัว SOQ 4 ม.ค.64
00793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า 30 ธ.ค.63
00792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรในพื้นที่ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ หลัง (น.๑๙ และ น.๒๐) โดยวิธีคัดเลือก 30 ธ.ค.63
00791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงห้องเรียน กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 30 ธ.ค.63
00790 ประกาศซื้อ ยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี 29 ธ.ค.63
00789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อและติดตั้งระบบกว้านลากเรือพร้อมระบบไฟฟ้า ทรภ.๑ โดยวิธีคัดเลือก 28 ธ.ค.63
00788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด 2 ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 25 ธ.ค.63
00787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุเชื่อมโยงบางทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค.63
00786 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองการศึกษาและอาคารผู้เข้ารับการศึกษากรมพัฒนาการช่าง อร.พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวกและครุภัณฑ์ จำนวน ๓ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ธ.ค.63
00785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 375 kVA ที่ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค.63
00784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบระบบไฟฟ้าแรงสูงพื้นที่ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค.63
00783 ประกาศคากลางงานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าท่าเทียบเรือ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ และท่าเทียบเรือ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 22 ธ.ค.63
00782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถขุดตีนตะขาบ ตราอักษร VOLVO ทะเบียนสมอ ๔๐๐๘๘ ของ พัน.กสพ.กรม สน.สอ.รฝ. 22 ธ.ค.63
00781 ประกาศผู้ชนะกาศเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถตักหน้า-ขุดหลัง ตราอักษร KOMATSU รุ่น WB93R-2 ทะเบียนสมอ 41118 ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 22 ธ.ค.63
00780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียนสมอ 41942 ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 22 ธ.ค.63
00779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถเครนขนาด ๑๖ ตัน ตราอักษร LORRY MOUNTED ทะเบียนสมอ 42011 ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 22 ธ.ค.63
00778 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียนสมอ 40444 ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 22 ธ.ค.63
00777 ประกาศราคากลาง ซื้อไฟส่องสว่างชนิดบอลลูนไลท์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 1,000 วัตต์ พร้อมชุดขาตั้ง ให้ นย. 18 ธ.ค.63
00776 ประกาศราคากลาง ซื้อไฟบอลลูน (ฺBalloon Light) ให้ นย. 18 ธ.ค.63
00775 ประกาศราคากลาง ซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งที่ อาคาร กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 18 ธ.ค.63
00774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 17 ธ.ค.63
00773 ประกาศซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้ กอง สน.กร. 14 ธ.ค.63
00772 ประกาศซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ นย. 14 ธ.ค.63
00771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการวิจัยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค.63
00770 ประกาศยกเลิกรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ นย. 14 ธ.ค.63
00769 ประกาศยกเลิกรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้ กอง สน.กร. 14 ธ.ค.63
00768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคลังอาวุธและห้องตัดผม ร้อยกองบัญชาการ กองเรือยกพลขึ้นและยุทธบริการพร้อมภูมิสถาปัตย์ โดยรอบอาคาร กองบัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค.63
00767 ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้า ที่สถานีเรือบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก 9 ธ.ค.63
00766 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้า ที่สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก 9 ธ.ค.63
00765 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้า ที่สถานีเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก 9 ธ.ค.63
00764 ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ ขนาด 250 KVA ให้ ฐตร.ทรภ.1 โดยวิธีคัดเลือก 7 ธ.ค.63
00763 ประกาศซื้อ รถดูดสิ่งปฏิกูลขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ให้ รร. ชุมพลฯ ยศ.ทร 4 ธ.ค.63
00761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร กองบัญชาการ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค.63
00760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟสัญญาณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 3 ธ.ค.63
00759 ประกาศซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ นย. 3 ธ.ค.63
00758 ประกาศซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า 3 ธ.ค.63
00757 ประกาศซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้ กอง สน.กร. 2 ธ.ค.63
00756 ประกาศซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด 2 ตัน ขับเครื่องยนต์ดีเซล 1 ธ.ค.63
00755 ประกาศซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. 1 ธ.ค.63
00754 ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างซ่อมทำรางสาลี่สำหรับการนำเรือขึ้น ลงคานเรือ ของแผนกช่างเรือกองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 1 ธ.ค.63
00753 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย.63
00752 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย.63
00751 สัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ นสร.กร.พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และหอตากร่ม อ่างล้างร่ม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ย.63
00750 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือและสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 18 พ.ย.63
00749 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค จำนวน ๔ หลัง ของ ฐท.สข.ทรภ.๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย.63
00748 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุเชื่อมโยงบางทราย 13 พ.ย.63
00747 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการ กองการบินทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย.63
00746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง อากาศยาน MRO โดยวิธีคัดเลือก 11 พ.ย.63
00745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับ ระยะที่ ๑ และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยวิธีคัดเลือก 11 พ.ย.63
00744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ ๑ และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 พ.ย.63
00743 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค จำนวน ๔ หลัง ของ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 พ.ย.63
00742 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถขุดตีนตะขาบ ตราอักษร VOLVO ทะเบียนสมอ 40088 ของ กองพันก่อสร้างและพัฒนา กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 6 พ.ย.63
00741 ประกาศราคากลางงาน จ้างซ่อมทำรถเครนขนาด ๑๖ ตัน ตราอักษร LORRY MOUNTED ทะเบียนสมอ 42011 ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 พ.ย.63
00740 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถตักหน้า-ขุดหลัง ตราอักษร KOMATSU รุ่น WB93R-2 ทะเบียนสมอ 41118 ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 6 พ.ย.63
00739 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียนสมอ 41942 ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 6 พ.ย.63
00738 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียนสมอ 40444 ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 6 พ.ย.63
00737 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้า ที่สถานีเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย.63
00736 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้า ที่สถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย.63
00735 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้า ที่สถานีเรือบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย.63
00731 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟสัญญาณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 4 พ.ย.63
00730 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองควบคุมคุณภาพ กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค.63
00729 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถสนามบินทหารเรือสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค.63
00728 ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค.63
00727 ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค.63
00726 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายทหารสัญญาบัตรในพื้นที่ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๒ หลัง (น.๑๙ และ น.๒๐) โดยวิธีคัดเลือก 29 ต.ค.63
00725 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงห้องเรียน กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 27 ต.ค.63
00724 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคาร กองบัญชาการ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 27 ต.ค.63
00723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ ของชาติทางทะเลภาค ๑-๓ โดยวิธีคัดเลือก 9 ต.ค.63
00722 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย.63
00721 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารทดลองวิศวกรรม โรงเรียนนายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00720 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00719 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00718 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00717 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคาร อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00716 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบังคับการกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00715 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบังคับการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00714 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00713 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00712 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกรมสารบรรณทหารเรือ (อาคารกองโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00711 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00710 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00709 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ที่อาคาร กองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00708 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00707 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำประปา ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00706 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษา เชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำ และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00705 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษา ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS และระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับ แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00704 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยทั่วไป ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00703 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00702 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00701 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างดูแลป้องกันและกำจัดปลวกแมลง ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.63
00700 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ โดยวิธีคัดเลือก 29 ก.ย.63
00699 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างงานดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 29 ก.ย.63
00698 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการ โดยวิธีคัดเลือก 29 ก.ย.63
00697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO 29 ก.ย.63
00696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำโพเดี้ยม สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๖ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นแบบถ่ายทอดสด (Live On Social Media) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.63
00695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลักผูกเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.ย.63
00694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเจาะสำรวจดินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.ย.63
00693 การจัดทำสัญญาแก้ไข สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 23 ก.ย.63
00692 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างเจาะสำรวจดินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 22 ก.ย.63
00691 ประกาศราคากลางงานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิะีคัดเลือก 21 ก.ย.63
00690 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการ แบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย.63
00689 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย.63
00687 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบจ่ายน้ำประปา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย.63
00686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กคส.ศซส.สพ.ทร. 21 ก.ย.63
00685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก (ไฟถนน) บริเวณทางขึ้นอาคารเรือนรับรอง ที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย.63
00684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.ย.63
00683 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ และอนุรักษ์ป่าชายเลน ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพและบริเวณโดยรอบเพื่อจัดตั้งศูนย์ธำรงวินัย กองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.ย.63
00682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย.63
00681 ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และอาคารบริวารทดแทนของเดิม โดยวิธีคัดเลือก 16 ก.ย.63
00680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน ๑ และ ๒ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมระบบสาธารณูปโภค สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยวิธีคัดเลือก 15 ก.ย.63
00679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องตรวจพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย.63
00678 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย.63
00677 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย.63
00676 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมทำรางสาลี่สำหรับการนำเรือขึ้น ลงคานเรือ ของแผนกช่างเรือกองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 14 ก.ย.63
00675 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมทำรางสาลี่สำหรับการนำเรือขึ้น ลงคานเรือ ของแผนกช่างเรือกองโรงงาน กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 14 ก.ย.63
00674 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าภายนอก (ไฟถนน) บริเวณทางขึ้นอาคารเรือนรับรอง ที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 14 ก.ย.63
00673 ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย.63
00672 ประกาศยกเลิกการจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ย.63
00671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมทำสระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก 9 ก.ย.63
00669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมลู่ทางวิ่งสวนสุขภาพ สนามกีฬาภูติอนันต์ ๒ แบบ Asphaltic Concrete โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.ย.63
00668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมบริเวณอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นคลินิกโรคทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.ย.63
00667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร.ระยะที่ ๒ พื้นที่บางนา ตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๔๖/งป.๒๕๖๒ ลง ๑๗ ม.ค.๖๒ และสัญญาแก้ไขเลขที่ ๔๖/๑/งป.๒๕๖๒ ลง ๒๔ พ.ค.๖๒ ส่วนที่เหลือ โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.ย.63
00666 ประกาศราคากลางจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑-๓ โดยวิธีคัดเลือก 1 ก.ย.63
00665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่แนวเขื่อนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ริมคลองยายหลี (ระบบระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค.63
00664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารรองรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาหลักสูตรพื้นฐาน ในส่วนของกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 ส.ค.63
00663 ประกาศผู้ชนะงาน จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องผู้ป่วยในชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยใน ๑ เป็นห้องพักผู้ป่วยความดันลบ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 27 ส.ค.63
00662 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมบริเวณอาคารผู้ป่วยฉุกเฉิน เป็นคลินิก โรคทางเดินหายใจ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 25 ส.ค.63
00661 ประกาศราคากลางจ้างเจาะสำรวจดินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 20 ส.ค.63
00660 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำสระว่ายน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โดยวิธีคัดเลือก 19 ส.ค.63
00659 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก 19 ส.ค.63
00658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวทีพร้อมปูพรม ขนาด 19x28 เมตร จำนวน 8 วัน ในการเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46 ปี พ.ศ.2563 เป็นแบบถ่ายทอดสด (Live On Social Media) 19 ส.ค.63
00657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องอายุรกรรมหญิงสามัญ อาคารผู้ป่วยใน ๒ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค.63
00656 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยใน ๑ และ ๒ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. 18 ส.ค.63
00655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วยใน ชั้น ๑ (๘๐/๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 18 ส.ค.63
00654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องเก็บของชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นห้องตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 18 ส.ค.63
00653 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องผู้ป่วยในชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยใน ๑ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 14 ส.ค.63
00652 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลักผูกเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 11 ส.ค.63
00651 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลักผูกเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธืคัดเลือก 11 ส.ค.63
00650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหน้าต่างบริเวณช่องทางเดิน ที่อาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรือ โดวยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค.63
00649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมหอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น ๔ ตึกเทียม-เชิดบุญเมือง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค.63
00648 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่แนวเขื่อนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ริมคลองยายหลี (ระบบระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค.63
00647 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร.ระยะที่ ๒ พื้นที่บางนา ตามสัญญา ชย.ทร.เลขที่ ๔๖/งป.๒๕๖๒ ลง ๑๗ ม.ค.๖๒ และสัญญาแก้ไขเลขที่ ๔๖/๑/งป.๒๕๖๒ ลง ๒๔ พ.ค.๖๒ ส่วนที่เหลือดยวิธีคัดเลือก 31 ก.ค.63
00646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยและนันทนาการ กองทัพเรือ ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรขนาด ๘๐ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง และอาคารพัก นายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง พื้นที่พุทธมณฑล (รร.ขส.ขส.ทร.) ส่วนที่เหลือ โดยว 31 ก.ค.63
00645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 31 ก.ค.63
00644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยระบาด ๑ และ ๒ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ก.ค.63
00643 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ค.63
00642 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหอผู้ป่วยใน ชั้น ๑ (๘๐/๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ค.63
00641 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องเก็บของชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 30 ก.ค.63
00640 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารรองรับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา"หลักสูตรพื้นฐาน"ในส่วนของกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 22 ก.ค.63
00639 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร โดยวิธีคัดเลือก 22 ก.ค.63
00638 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค.63
00637 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค.63
00636 ประกาศยกเลิกโครงการคัดเลือกผู้ประกอบการดำเนินโครงการงานระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 17 ก.ค.63
00635 สัญญาแก้ไขงานจ้างทำระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด พื้นที่การท่าอากาศยานนราธิวาส และพื้นที่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส 16 ก.ค.63
00634 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 15 ก.ค.63
00633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ส่วนเพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก 8 ก.ค.63
00632 ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย.63
00631 ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย.63
00630 ประกาศราคากลางจ้างจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียนกองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 29 มิ.ย.63
00629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางขึ้นฐานแท่นเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ ของ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๖๒๑ โดยวิธีคัดเลือก 29 มิ.ย.63
00628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ชั่วคราว โดยวิธีคัดเลือก 29 มิ.ย.63
00627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นกองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.63
00626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ ทัพเรือภาคที่ ๒ จำนวน ๓ หลัง 25 มิ.ย.63
00625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 17 มิ.ย.63
00624 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง ตามสัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๑/งป.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ สัญญาแก้ไขสัญญา กรมช่างโยธาทหารเรือ เลขที่ ๑/๑/งป.๒๕๖๒ ลงว 15 มิ.ย.63
00623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างลานฝึกและเสาธงของ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.63
00622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับอาคารข้างเคียงรองรับการปรับย้ายอาคาร กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และอาคารบริวาร โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.63
00621 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กองคลังสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กองคลังสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.63
00620 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเรียนกองการศึกษา โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 5 มิ.ย.63
00619 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ส่วนเพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก 5 มิ.ย.63
00618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธ่ีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค.63
00617 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 22 พ.ค.63
00616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว ที่ อจปร.อร. 21 พ.ค.63
00615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างโรงเก็บของ กรมช่างโยธาทหารเรือ ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 18 พ.ค.63
00614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการ โรงเรียนกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือเดิม เป็นกองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๑ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 18 พ.ค.63
00613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุง กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเดิม เป็นที่ทำการของ กรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 15 พ.ค.63
00612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วและป้ายชื่อของ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 15 พ.ค.63
00611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารและพื้นที่ภายนอก หน่วยเฉพาะกิจ ๔๐๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 15 พ.ค.63
00610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว ที่ กบร.กร. 15 พ.ค.63
00609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ค.63
00608 ประกาศเชิญชวนงานจ้างถมที่ดินสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO 15 พ.ค.63
00607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กรมอู่หารเรือ เป็น กองบังคับการ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 15 พ.ค.63
00606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงทางเข้าอาคาร กองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และป้ายชื่อบนอาคาร โดยวิธีคัดเลือก 15 พ.ค.63
00605 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงคลังสรรพาวุธ กองคลังสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รองรับการย้ายเครื่องสรรพาวุธจาก กองคลังสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา โดยวิธีคัดเลือก 15 พ.ค.63
00604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้ง พัน.ร.๖ กรม ร.๒ พล.นย. 14 พ.ค.63
00603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรม รพศ.๑ นสร.กร. 14 พ.ค.63
00602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ สพ.ทร. 14 พ.ค.63
00601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค.63
00600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารแผนกถอดทำลายอมภัณฑ์ กองประดาน้ำและถอดทำลายอัมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค.63
00599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองร้อยทหารช่างที่ ๒ กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค.63
00598 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีคัดเลือก 1 พ.ค.63
00597 ประกาศราคากลางจ้างรื้อถอนอาคารพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา รองรับการก่อสร้างอาคาร กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 1 พ.ค.63
00596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสหกรณ์ กรมอู่ทหารเรือ เดิม เป็นกองรักษาการณ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 1 พ.ค.63
00595 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบังคับการ โรงเรียนกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือเดิม เป็นกองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ๑ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 30 เม.ย.63
00594 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงทางเข้าอาคาร กองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และป้ายชื่อบนอาคาร โดยวิธีคัดเลือก 30 เม.ย.63
00593 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วและป้ายชื่อของ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือโดยวิธีคัดเลือก 27 เม.ย.63
00592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ (ระยะที่ ๓) ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 27 เม.ย.63
00591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย.63
00590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมเสาธงราชนาวี ลานอเนกประสงค์และโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย.63
00589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกราบพักทหาร กองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนัก กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เม.ย.63
00588 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง อากาศยานอู่ตะเภา 23 เม.ย.63
00587 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเก็บของ กรมช่างโยธาทหารเรือ ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 21 เม.ย.63
00586 การจัดทำสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ(หลังใหม่) 20 เม.ย.63
00585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาภายนอก เพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 20 เม.ย.63
00584 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 17 เม.ย.63
00583 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย.63
00582 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย.63
00581 ยกเลิกประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการดำเนินโครงการงานระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน สนามบินอู่ตะเภาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 17 เม.ย.63
00580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารอาคารกองบังคับการกองกิจการพิเศษ ฐท.พง.ทรภ.๓ 17 เม.ย.63
00579 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคาร กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และอาคารบริวารทดแทนของเดิม โดยวิธีคัดเลือก 16 เม.ย.63
00578 ประกาศราคากลางจ้างงานปรับอาคารข้างเคียงรองรับการปรับย้ายอาคาร กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และอาคารบริวาร โดยวิธีคัดเลือก 7 เม.ย.63
00577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์สงขลา 26 มี.ค.63
00576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ หมวดคลังอนุรักษ์ กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก 25 มี.ค.63
00575 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ชั่วคราว โดยวิธีคัดเลือก 23 มี.ค.63
00574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมหลังคาอาคารคลัง หมายเลข ๔๖ กองประวัติศาสตร์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค.63
00573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทรภ.๑ (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค.63
00572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา และท่อดับเพลิงอาคารพัก ๙๖ ครอบครัว กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค.63
00571 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมท่อเมนระบบประปาจากอาคารพัก ๘๐ ครอบครัว ถึงอาคารพัก ๒๔ ครอบครัว กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค.63
00570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
00569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
00568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าของเครื่องแปลงความถี่ตราอักษร Hizinger ที่ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
00567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าบริเวณหมู่คลังสรรพาวุธ แผนกคลังอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
00566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมพื้นลานอเนกประสงค์อาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
00565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ชั้น ๒ และ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 20 มี.ค.63
00564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทร์สาศตร์พังงา 20 มี.ค.63
00563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ นสร.กร.พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และหอตากร่ม อ่างล้างร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค.63
00562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขนาด ๕๐๐ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค.63
00561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ 20 มี.ค.63
00560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค.63
00559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 มี.ค.63
00558 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ ๑ และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน 17 มี.ค.63
00557 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างลานฝึกและเสาธงของ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 16 มี.ค.63
00556 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ให้ ฐท.สข.ทรภ.๒ คลัง ๔ แผนกคลัง กคพธ.พธ.ทร. คลังพัสดุ ร้อย.สล.และบริการ กรม สน.สอ.รฝ. กชธ.ฐท.สส. และ คลัง ๒ แผนกคลัง กคพธ.พธ.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคา 13 มี.ค.63
00555 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูงขนาด ๒๐๐ บาร์ ให้ ฐท.สข.ทรภ.๒ ฐท.พง.ทรภ.๓ และ กงย.ชย.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 มี.ค.63
00554 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า ให้ ฐท.สข.ทรภ.๒ กรม สน.สอ.รฝ. กอง สน.กร. และ กชพ.พธ.ทร.(สัตหีบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 มี.ค.63
00553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงผิวถนนภายใน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 13 มี.ค.63
00552 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ประกอบให้ นรภ.ทร. เกาะเมียง และ นรภ.ทร. เกาะสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค.63
00551 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุง กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเดิม เป็นที่ทำการของ กรมการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 12 มี.ค.63
00550 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสหกรณ์ กรมอู่ทหารเรือ เดิม เป็นกองรักษาการณ์ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 12 มี.ค.63
00549 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างทำงานสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) 12 มี.ค.63
00548 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ หมวดคลังอนุรักษ์ กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีคัดเลือก 11 มี.ค.63
00547 ประกาศราคากลางงานจ้างควบคุมงานปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับ ระยะที่ ๑ และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยวิธีคัดเลือก 10 มี.ค.63
00546 ประกาศราคากลางจ้างควบคุมงานปรับถมที่ดิน (ถมดิน) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO โดยวิธีคัดเลือก 6 มี.ค.63
00545 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับถมที่ดินสำหรับงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน MRO 5 มี.ค.63
00544 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ กรมอู่หารเรือ เป็น กองบังคับการ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 2 มี.ค.63
00543 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารและพื้นที่ภายนอก หน่วยเฉพาะกิจ ๔๐๑ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 2 มี.ค.63
00542 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นกองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.พ.63
00541 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงถนนทางขึ้นฐานแท่นเรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ ของ หน่วยปฏิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๖๒๑ โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.พ.63
00540 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำ และอาคารสนับสนุน บริเวณท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ.63
00539 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ประกอบให้ นรภ.ทร. เกาะเมียง และ นรภ.ทร. เกาะสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 ก.พ.63
00538 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ประกอบให้ นรภ.ทร. เกาะเมียง และ นรภ.ทร. เกาะสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ.63
00537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเมสสัญญาบัตร อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็นห้องรับรองบุคคลสำคัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ.63
00536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอู่แห้งหมายเลข ๒ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 ก.พ.63
00535 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ชั้น ๒ และ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 6 ก.พ.63
00534 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) ของ สอ.รฝ. 4 ก.พ.63
00533 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 31 ม.ค.63
00532 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบประปาภายนอก เพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 29 ม.ค.63
00531 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 29 ม.ค.63
00530 ประกาศราคากลางจ้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ (ระยะที่ ๓) ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 29 ม.ค.63
00529 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัก ขนาด ๖๔ ครอบครัว ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค.63
00528 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าแรงสูง ที่ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก 28 ม.ค.63
00527 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าบริเวณหมู่คลังสรรพาวุธ แผนกคลังอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 ม.ค.63
00526 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าของเครื่องแปลงความถี่ตราอักษร Hizinger ที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 28 ม.ค.63
00525 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้นลานอเนกประสงค์อาคาร สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 ม.ค.63
00524 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (พื้นที่สัตหีบ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค.63
00523 ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ และอุปกรณ์ประกอบให้ นรภ.ทร. เกาะเมียง และ นรภ.ทร. เกาะสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ม.ค.63
00522 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงผิวถนนภายใน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 27 ม.ค.63
00521 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอู่แห้งหมายเลข ๒ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 27 ม.ค.63
00520 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) ของ สอ.รฝ. 27 ม.ค.63
00519 ซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า ให้ ฐท.สข.ทรภ.๒ กรม สน.สอ.รฝ. กอง สน.กร. และ กชพ.พธ.ทร.(สัตหีบ) 23 ม.ค.63
00518 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์สงขลา ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี อุทกศาสตร์พื้นที่ภาคใต้ พร้อมสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค.63
00517 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์พังงา ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี อุทกศาสตร์พื้นที่ภาคใต้ พร้อมสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค.63
00516 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภค ของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค.63
00515 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค.63
00514 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค.63
00513 ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (Portable) แสดงที่ตั้งสนาม ฮ. และลานจอด ฮ. ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. 22 ม.ค.63
00512 ซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 22 ม.ค.63
00511 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแผนกถอดทำลายอมภัณฑ์ กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค.63
00510 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยง ศูนย์ฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ขนาด ๕๐๐ คน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค.63
00509 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังพัสดุ หน่วยบัญชาการสงความพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก หอตากร่ม และอ่างล้างร่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ม.ค.63
00508 ซื้อเครื่องฉีดน้ำกำลังดันสูงขนาด ๒๐๐ บาร์ ให้ ฐท.สข.ทรภ.๒ ฐท.พง.ทรภ.๓ และ กงย.ชย.ทร. 21 ม.ค.63
00507 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กองร้อยทหารช่างที่ ๒ กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค.63
00506 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ พร้อมกราบพักทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค.63
00505 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกราบพักทหาร กองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิดหนัก กองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค.63
00504 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค.63
00503 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวย ความสะดวก ของ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค.63
00502 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมเสาธงราชนาวี ลานอเนกประสงค์และโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค.63
00501 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค.63
00500 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมรบพิเศษ ที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค.63
00499 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค.63
00498 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. ขนาดกลาง (ให้ กงย.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. และ กชธ.ฐท.สส.) 16 ม.ค.63
00497 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ให้ ฐท.พง.ทรภ.๓ และ กชธ.ฐท.สส. 16 ม.ค.63
00496 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค.63
00495 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตามโครงการจัดตั้ง กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ม.ค.63
00494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมทำรถขุดตักล้อตีนตะขาบ ตราอักษร KOMATSU รุ่น PC200-5 ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๐ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) โดยวิธีคัดเลือก 7 ม.ค.63
00493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมทำรถเครน ตราอักษร GROVE CLOES รุ่น 625 S ทะเบียนสมอ ๔๐๐๑๔ ของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ 7 ม.ค.63
00492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมทำรถเกลี่ยดิน ตราอักษร CHAMPION รุ่น 730 ทะเบียนสมอ ๔๐๙๘๘ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 7 ม.ค.63
00491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถแทรคเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร CATERPILLAR ทะเบียนสมอ ๔๑๖๑๖ ของ กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 7 ม.ค.63
00490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถเกลี่ยดิน ตราอักษร KOMATSU รุ่น GD 611A1 ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๗ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) โดยวิธีคัดเลือก 7 ม.ค.63
00489 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า (ให้ สอ.รฝ.) 6 ม.ค.63
00488 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า (ให้ กงย.ชย.ทร.) 6 ม.ค.63
00487 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างสนาม ฮ.มาตรฐาน แบบเคลื่อนย้ายได้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 25 ธ.ค.62
00486 ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค.62
00485 ประกาศราคากลางซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า ให้ กงย.ชย.ทร. 19 ธ.ค.62
00484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารเรียน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค.62
00483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค.62
00482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค.62
00481 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า (ให้ กงย.ชย.ทร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ธ.ค.62
00480 รถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ให้ ฐท.พง.ทรภ.๓ และ กชธ.ฐท.สส. 13 ธ.ค.62
00479 ซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. ขนาดกลาง (ให้ กงย.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. และ กชธ.ฐท.สส.) 9 ธ.ค.62
00478 ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า ให้ กงย.ชย.ทร. 4 ธ.ค.62
00477 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถขุดตักล้อตีนตะขาบ ตราอักษร KOMATSU รุ่น PC200-5 ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๐ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.62
00476 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถเกลี่ยดิน ตราอักษร KOMATSU รุ่น GD 611A1 ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๗ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ (กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด) โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.62
00475 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำรถแทรคเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร CATERPILLAR ทะเบียนสมอ ๔๑๖๑๖ ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.62
00474 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำรถเครน ตราอักษร GROVE CLOES รุ่น 625 S ทะเบียนสมอ ๔๐๐๑๔ ของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.62
00473 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมทำรถเกลี่ยดิน ตราอักษร CHAMPION รุ่น 730 ทะเบียนสมอ ๔๐๙๘๘ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือโดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.62
00472 ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า (ให้ สอ.รฝ.) 27 พ.ย.62
00471 การจัดทำสัญญาแก้ไข 25 พ.ย.62
00470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมหลักเทียบเรือ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๑๙ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและ ยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวิธีคัดเลือก 1 พ.ย.62
00469 ประกาศยกเลิกเช่าอัฒจันทร์พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในการต้อนรับและจัดสถานที่ชมขบวนเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 21 ต.ค.62
00468 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าอัฒจันทร์พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในการต้อนรับและจัดสถานที่ชมขบวนเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 16 ต.ค.62
00467 ประกาศราคากลางเช่าอัฒจันทร์พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในการต้อนรับและจัดสถานที่ชมขบวนเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 11 ต.ค.62
00466 ประกาศยกเลิก จ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟระบบไฟฟ้าตู้จ่ายไฟบก ท่าเทียบเรือระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค.62
00465 ประกาศยกเลิก จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้าที่สถานีเรือเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค.62
00464 ประกาศยกเลิก จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้า ที่สถานนีเรือโขมเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค.62
00463 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุเชื่อมโยงบางทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค.62
00462 ประกาศยกเลิก จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายนอกห้องน้ำ-ส้วม กองบังคับการ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อาดาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค.62
00461 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด ๖๔ ครอบครัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค.62
00460 ประกาศยกเลิก จ้างก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบริเวณพื้นที่ระหว่างฐานที่ตั้ง พระอนุสาวรีย์ฯ กับทางลงเขื่อนกันคลื่น สถานีเรือสมุย โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค.62
00459 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม นักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิกโยธินและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค.62
00458 ประกาศยกเลิก จ้างซ่อมแซมเขื่อนบริเวณหมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค.62
00457 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาภายนอกเพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค.62
00456 ประกาศยกเลิก จ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและการรักษาฝั่ง เขาหน้ายักษ์ โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค.62
00455 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางเพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค.62
00454 ประกาศยกเลิก จ้างก่อสร้างทางลาดบริเวณเขาหน้า พื้นที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค.62
00453 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือระยะที่ ๓ ที่หาดนารอง การท่าเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค.62
00452 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ๑๐๐๖ และ ๓๐๐๔ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค.62
00451 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ๑๐๐๗ ให้ กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค.62
00450 ประกาศยกเลิกจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมกองทัพเรือ (พื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ) โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค.62
00449 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านคุณสมบัติการพิจาณาข้อเสนอซองที่ ๑ และซองที่ ๒ การคัดเลือกผู้ประกอบการดำเนินโครงการงานระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา 10 ต.ค.62
00448 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงผิวถนนภายใน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 9 ต.ค.62
00447 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอู่แห้งหมายเลข ๒ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 9 ต.ค.62
00446 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ต.ค.62
00445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย.62
00444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำและหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
00443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลป้องกันและกำจัดปลวกแมลง ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
00442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยทั่วไป ที่อาคาร เรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
00441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรอง ที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
00440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ที่อาคารเรือนรับรอง ที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
00439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
00438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
00437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.ย.62
00436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS และระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.62
00435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำประปา ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.62
00434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ 27 ก.ย.62
00433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือเป็นสำนักงาน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.ย.62
00432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62
00431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62
00430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ ที่ อาคาร กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62
00429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62
00428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ ที่อาคารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62
00427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ (อู๋ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62
00426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกรมสารบรรณทหารเรือ (อาคารกองโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62
00425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62
00424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารกองบังคับการกรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24ก.ย.62
00423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่ อาคารทดลองวิศวกรรม โรงเรียนนายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.62
00422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงลิฟต์ ที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย.62
00421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบอาคารโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย.62
00420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.ย.62
00419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงและต่อเติมอาคารบริเวณที่จอดรถของราชนาวีสโมสร โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.ย.62
00418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมอาคารจอดรถ และอาคารกองบังคับการกองร้อยรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ พร้อมอาคารบริวาร โดยวิธีคัดลือก โดยวิธีคัดเลือก 18 ก.ย.62
00417 ประกาศราคากลางจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.ย.62
00416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย.62
00414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด พื้นที่การท่าอากาศยานนราธิวาส และพื้นที่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย.62
00413 ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์ซ่อมทำระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ 16 ก.ย.62
00412 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมทำระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอกอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย.62
00411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารแผนกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกล และป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 13 ก.ย.62
00410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารราชนาวิกสภา (ส่วนเพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก 13 ก.ย.62
00409 ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองร้อยสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 13 ก.ย.62
00408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารที่อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 13 ก.ย.62
00407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจัดทำครุภัณฑ์ตกแต่งเพิ่มเติมสำหรับอาคารหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์) โดยวิธีคัดเลือก 13 ก.ย.62
00406
00405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา (ส่วนต่อเติม) 13 ก.ย.62
00404 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นสำนักงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ย.62
00403 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์อาคารส่วนบัญชาการ ทร. อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร.นอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.62
00402 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.62
00401 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารบริเวณที่จอดรถของราชนาวีสโมสร โดยวิธีคัดเลือก 5 ก.ย.62
00400 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารบริเวณที่จอดรถของราชนาวีสโมสร โดยวิธีคัดเลือก 5 ก.ย.62
00399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.ย.62
00398 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารที่อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุม กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 26 ส.ค.62
00397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นปูทางล้อ ของหน่วยปฎิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๖๒๑ ระยะที่ ๑ 26 ส.ค.62
00396 ประกาศราคากลางซื้อพร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสารที่ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา (ส่วนต่อเติม) 22 ส.ค.62
00395
00394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมเขื่อนริมคลองมอญบริเวณด้านหลัง กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก?? 21 ส.ค.62
00393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ ระยะที่ ๒ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๒ 20 ส.ค.62
00392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารที่พักกำลังพล ขนาด ๖ x ๖ เมตร จำนวน ๒ หลัง ของ นป.สอ.รฝ. ๖๒๑ ระยะที่ ๒ 20 ส.ค.62
00391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารโรงประกอบเลี้ยง ขนาด ๖ x ๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๐๘ รายการ 20 ส.ค.62
00390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก ระยะที่ ๒ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๒ 20 ส.ค.62
00389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าภายนอก ระยะที่ ๒ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๒ 20 ส.ค.62
00388 ประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบการดำเนินโครงการงานระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 13 ส.ค.62
00387 ประกาศราคากลางซื้ออะไหล่ซ่อมทำลิฟต์อาคาร บก.ทร.(วังนันทอุทยาน) 9 ส.ค.62
00386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างคลังอมภัณฑ์ ขนาด ๕ x ๖ x ๔ เมตร จำนวน ๒ คลัง ให้ นป.สอ.รฝ.๔๕๑ เกาะช้าง จว.ระนอง 8 ส.ค.62
00385 ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำครุภัณฑ์ตกแต่งเพิ่มเติมสำหรับอาคารหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์) โดยวิธีคัดเลือก 5 ส.ค.62
00384 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารราชนาวิกสภา (ส่วนเพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก 2 ส.ค.62
00383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นสำนักงานศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก 1 ส.ค.62
00382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ? bidding) 1 ส.ค.62
00381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ (เดิม) เป็นกองบัญชาการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ ชั่วคราว โดยวิธีคัดเลือก 24 ก.ค.62
00380 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค.62
00379 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค.62
00378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.ค.62
00377 ประกาศราคากลางจ้างเจาะสำรวจดินเพื่อการออกแบบอาคารโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน โดยวิธีคัดเลือก 15 ก.ค.62
00376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงสำหรับโครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์) เพิ่มเติม 12 ก.ค.62
00375 ประกาศราคากลางซื้อแผ่นปูทางล้อ ของหน่วยปฎิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๖๒๑ ระยะที่ ๑ 12 ก.ค.62
00374 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุเชื่อมโยงบางทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ค.62
00373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานภูมิสถาปัตยกรรมบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.62
00372 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคาร กองร้อยสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 10 ก.ค.62
00371 ประประกำาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค.62
00370 ประกาศราคากลางและเชิญชวน ประกวดราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. ที่ขอรับการสนับสนุน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ก.ค.62
00369 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายนอกห้องน้ำ - ส้วม กองบังคับการ กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 8 ก.ค.62
00368 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เขาหน้ายักษ์ โดยวิธีคัดเลือก 8 ก.ค.62
00367 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้าที่สถานีเรือโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก 8 ก.ค.62
00366 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรอกไฟฟ้าที่สถานีเรือเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก 8 ก.ค.62
00365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโพเดี้ยมและดอกไม้ตกแต่งสถานที่ สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค.62
00364 ประกาศผู้ชนะ จ้างจัดทำ Graphic ประกอบการแสดง จัดทำ VTR และตัดต่องานสำหรับการเเสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ ๔๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.ค.62
00363 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงานศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั่วคราว ที่อาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือชั้นที่ ๔ และ อาคารศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค.62
00362 ประกาศราคากลางซื้อแผ่นปูทางล้อ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 5 ก.ค.62
00361 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าตุ้จ่ายไฟบกท่าเทียบเรือระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก 4 ก.ค.62
00360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบฉายภาพ สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 4 ก.ค.62
00359 28 มิ.ย.62
00358 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างคลังอมภัณฑ์ ขนาด ๕ x ๖ x ๔ เมตร จำนวน ๒ คลัง ให้ นป.สอ.รฝ.๔๕๑ เกาะช้าง จว.ระนอง 23 ก.ค.62
00357 ประกาศราคากลางเช่าระบบฉายภาพ สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ 26 มิ.ย.62
00356 ประกาศยกเลิกงานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของ กอง รปภ.ฐท.กท. เพื่อรองรับการก่อสร้าง บก.ศรชล. โยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.62
00355 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มิ.ย.62
00354 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าภายนอก ระยะที่ ๒ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๒ 21 มิ.ย.62
00353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก 20 มิ.ย.62
00352 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ ระยะที่ ๒ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๒ 21 มิ.ย.62
00351 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก ระยะที่ ๒ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๒ 19 มิ.ย.62
00350 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา โดยวิธีคัดเลือก 19 มิ.ย.62
00349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าภายนอก ระยะที่ ๑ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 19 มิ.ย.62
00348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานครุภัณฑ์ระยะที่ ๑ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 19 มิ.ย.62
00347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 19 มิ.ย.62
00346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสวิทช์ถ่ายโอน งานครุภัณฑ์ระยะที่ ๑ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 19 มิ.ย.62
00345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบรับ-ส่ง นม.ชพ. ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 19 มิ.ย.62
00344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 19 มิ.ย.62
00343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก ระยะที่ ๑ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 19 มิ.ย.62
00342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสำรองไฟฟ้าในพื้นที่ เกาะห่างไกล ของกองทัพเรือ เพื่อทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีคัดเลือก 18 มิ.ย.62
00341 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกพลศึกษา ๒ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มิ.ย.62
00340 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารโรงประกอบเลี้ยง ขนาด ๖ x ๙ เมตร จำนวน ๑ หลัง ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๐๘ รายการ 18 มิ.ย.62
00339 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่๒ 17 มิ.ย.62
00338 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารแผนกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 14 มิ.ย.62
00337 ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิ.ย.62
00336 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างทางลาดบริเวณเขาหน้ายักษ์ พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 11 มิ.ย.62
00335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคาร กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนอาคาร กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (หลังเดิม) โดยวิธีคัดเลือก 10 มิ.ย.62
00334 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคารที่พักกำลังพล ขนาด ๖ x ๖ เมตร จำนวน ๒ หลัง ของ นป.สอ.รฝ. ๖๒๑ ระยะที่ ๒ 10 มิ.ย.62
00333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า 69 ? 115 KV และหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก 7 มิ.ย.62
00332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) มายังแผงจ่ายไฟฟ้า (Main Switchboard) ของ อาคารกองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 7 มิ.ย.62
00331 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ของ กองร้อยรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อรองรับการก่อสร้างกองบัญชาการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยวิธีคัดเลือก 7 มิ.ย.62
00330 ประกาศราคากลางซ่อมปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ (เดิม) เป็นกองบัญชาการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ ชั่วคราว โดยวิธีคัดเลือก 5 มิ.ย.62
00329 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมเขื่อนริมคลองมอญบริเวณด้านหลัง กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 5 มิ.ย.62
00328 ประกาศราคากลางจ้างงานสถาปัตยกรรมภายในบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก 31 พ.ค.62
00327 ประกาศราคากลางจ้างงานภูมิสถาปัตยกรรมบ้านพักรับรอง ผู้บัญชาการทหารเรือ(หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก 30 พ.ค.62
00326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังเดิม) โดยวิธีคัดเลือก 27 พ.ค.62
00325 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมทำอุปกรณ์ชุดจ่ายไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) มายังแผงจ่ายไฟฟ้า (Main Switchboard) ของ อาคารกองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 27 พ.ค.62
00324 ประกาศราคากลางจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบภาพและเสียงสำหรับโครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์) เพิ่มเติม 23 พ.ค.62
00323 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก 21 พ.ค.62
00322 ประกาศราคากลางงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบสำรองไฟฟ้าในพื้นที่เกาะห่างไกล ของกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 17 พ.ค.62
00321 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 17 พ.ค.62
00320 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ค.62
00319 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ และอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ เป็นสำนักงานศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก 25 เม.ย.62
00318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก 23 เม.ย.62
00317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารนันทาภิรมย์ ๒ (ระยะที่ ๒) โดยวิธีคัดเลือก 22 เม.ย.62
00316 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ระยะที่ ๓ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย.62
00315 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบรับ-ส่ง นม.ชพ. ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 5 เม.ย.62
00314 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก 4 เม.ย.62
00313 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ระยะที่ ๓ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย.62
00312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ปรับปรุงไฟประดับ อาคาร ๕ พื้นที่พระราชวังเดิม 1 เม.ย.62
00311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 29 มี.ค.62
00310 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก ระยะที่ ๑ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 29 มี.ค.62
00309 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ระยะที่ ๓ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มี.ค.62
00308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๑ และ ๒ และคลุมถนนทางข้ามถนนด้านหน้าอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ และก่อสร้างหลังคาที่จอดรถยนต์ ลานจอดรถที่ ๒ และ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 27 มี.ค.62
00307 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าภายนอก ระยะที่ ๑ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 27 มี.ค.62
00306 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสวิทช์ถ่ายโอน งานครุภัณฑ์ ระยะที่ ๑ 26 มี.ค.62
00305 ประกาศราคากลาง จ้างงานจ้างทำระบบไฟฟ้าสำหรับกล้องวงจรปิด พื้นที่การท่าอากาศยานนราธิวาส และพื้นที่ กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 26 มี.ค.62
00304 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานครุภัณฑ์ระยะที่ ๑ ของ นป.สอ.รฝ.๖๒๑ ระยะที่ ๑ 26 มี.ค.62
00303 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 26 มี.ค.62
00302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๕ พื้นที่พระราชวังเดิม 21 มี.ค.62
00301 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมหลักเทียบเรือ หมายเลข ๑๘ และหมายเลข ๑๙ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวฺิธีคัดเลือก 20 มี.ค.62
00300 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า 69 ? 115 KV และหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก 20 มี.ค.62
00299 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีคัดเลือก 20 มี.ค.62
00298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ขนาด 380 VAC 50 Hz เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์ทำน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศของเรือฟริเกต บริเวณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 20 มี.ค.62
00297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานปรับปรุงสำนักงานนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 20 มี.ค.62
00296 ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคาจ้างงานเพิ่มเติมปรับปรุงอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เพิ่มเติม RAMP DROP OFF, NEW ROYAL LOUNGE, ขยายห้องเจ้าพระยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค.62
00295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ชั้นที่ ๔ และซ่อมปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั่วคราว โดยวิธีคัดเลือก 19 มี.ค.62
00294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ และ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยวิธีคัดเลือก 19 มี.ค.62
00293 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ๓ อาคาร ๕ พื้นที่พระราชวัง โดยวิธีคัดเลือก 19 มี.ค.62
00292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานปรับปรุง สน.ผบ.ทร. 18 มี.ค.62
00291 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือ (หลังเดิม) โดยวิธีคัดเลือก 15 มี.ค.62
00290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนบริเวณเขาหน้ายักษ์รองรับการติดตั้งเรดาร์และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 14 มี.ค.62
00289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานปรับปรุงโครงสร้างป้ายพื้นที่วังนันทอุทยานและพื้นที่พระราชวังเดิม 14 มี.ค.62
00288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่วังนันทอุทยาน และพื้นที่พระราชวังเดิม 14 มี.ค.62
00287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานปรับปรุงน้ำพุ พื้นที่วังนันทอุทยาน 13 มี.ค.62
00286 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ๑๐๐๗ ให้ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค.62
00285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 12 มี.ค.62
00284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมเปลี่ยนระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำ และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าของอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ 12 มี.ค.62
00283 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร ๑๐๐๖ และอาคาร ๓๐๐๔ ให้ กรมอุทกศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค.62
00282 ประกาศผู้ชนะ งานจ้างป้องกันและกำจัดปลวกห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๑ พื้นที่พระราชวังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค.62
00281 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุและอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๕ พื้นที่พระราชวังเดิม 5 มี.ค.62
00280 ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางเพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 มี.ค.62
00279 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุและอุปกรณ์ปรับปรุงไฟระดับ อาคาร ๕ พื้นที่พระราชวังเดิม 5 มี.ค.62
00278 ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างระบบประปาภายนอกเพื่อจ่ายให้โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มี.ค.62
00277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น 1 มี.ค.62
00276 ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ระยะที่ ๓ ที่หาดนางรอง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มี.ค.62
00275 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารนันทาภิรมย์ ๒ (ระยะที่ ๒)โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.พ.62
00274 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุงานปรับปรุงสำนักงานนายทหารชั้นผู้ใหญ่ 28 ก.พ.62
00273 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพฯ และ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยวิธีคัดเลือก 27 ก.พ.62
00272 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุงานปรับปรุง สน.ผบ.ทร. 27 ก.พ.62
00271 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุงานปรับปรุงโครงสร้างป้ายพื้นที่วังนันทอุทยานและพื้นที่พระราชวังเดิม 27 ก.พ.62
00270 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 26 ก.พ.62
00269 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่วังนันทอุทยาน และพื้นที่พระราชวังเดิม 26 ก.พ.62
00268 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารกองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (หลังใหม่) พร้อมรื้อถอนอาคาร กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (หลังเดิม) โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.พ.62
00267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมแซมหลังคาพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ อาคาร ๑ และ ๒ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 22 ก.พ.62
00266 ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมเปลี่ยนระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำ และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าของอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ 22 ก.พ.62
00265 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุงานปรับปรุงน้ำพุ พื้นที่วังนันทอุทยาน 22 ก.พ.62
00264 ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องประชุม บก.ทร.๓ อาคาร ๕ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีคัดเลือก 22 ก.พ.62
00263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป้อมผีเสื้อสมุทร ระยะที่ ๑ (ซ่อมทำระบบป้องกัน น้ำท่วม ป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ) 21 ก.พ.62
00262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FA?ADE, ROOF, SOLAR CELL) 18 ก.พ.62
00261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างของเรือนจำชั่วคราวโคกยามู ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 18 ก.พ.62
00260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำของสระว่ายน้ำและหอฝึกดำน้ำให้แก่ นสร.กร. 8 ก.พ.62
00259 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างหลังคาโค้งคลุมทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๑ และ ๒ และคลุมถนนทางข้ามถนนด้านหน้าอาคารพักผู้โดยสารหลังที่ ๒ และก่อสร้างหลังคาที่จอดรถยนต์ ลานจอดรถที่ ๒ และ ๓ 7 ก.พ.62
00258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างกั้นห้องเก็บพัสดุ กรมสารบรรณทหารเรือ 5 ก.พ.62
00257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด 32 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ที่ ทรภ.3 5 ก.พ.62
00256 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ม.ค.62
00255 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเจาะสำรวจดินเพื่อการก่อสร้างอู่จอดเรือดำน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข ๑๔ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 28 ม.ค.62
00254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเขื่อน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ริมคลองยายหลี 10 ม.ค.62
00253 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนบริเวณเขาหน้ายักษ์รองรับ การติดตั้งเรดาร์และจัดตั้งหน่วย นป.สอ.รฝ. 7 ม.ค.62
00252 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างของเรือนจำชั่วคราวโคกยามู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก 7 ม.ค.62
00251 ประกาศราคากลางงานจ้างรื้อถอนอาคารกองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 4 ม.ค.62
00250 ประกาศราคากลาง จ้างเจาะสำรวจดินเพื่อการก่อสร้างอู่จอดเรือดำน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือหมายเลข ๑๔ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 3 ม.ค.62
00249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กองคลังเชื้อเพลิง ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค.61
00248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค.61
00247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้ง กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค.61
00246 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ธ.ค.61
00245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 12 ธ.ค.61
00244 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ธ.ค.61
00243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพลศึกษามาตรฐานขนาด ๒๒ x ๔๘ เมตร ที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
00242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารโภชนบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 ธ.ค.61
00241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 4 ธ.ค.61
00240 ประกาศราคากลาง จ้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FACADE, ROOF, SOLAR CELL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.61
00239 ประกาศราคากลาง งานเพิ่มเติมปรับปรุงอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เพิ่มเติม RAMP DROP OFF, NEW ROYAL LOUNGE, ขยายห้องเจ้าพระยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.61
00238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.61
00237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.61
00236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร สถานีเรือมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.61
00235 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ให้ กบร.กร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พ.ย.61
00234 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี โดยวิธีคัดเลือก 29 พ.ย.61
00233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานดูแลป้องกันและกำจัดปลวกแมลง ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย.61
00232 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งให้แก่อาคาร วศ.ทร. และ สวพ.ทร. โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
00231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ เควีเอ ที่ สถานีเรือระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
00230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพักทหาร กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
00229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พื้นที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
00228 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 28 พ.ย.61
00227 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ชนิดขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย.61
00226 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ ให้ กองคลังเชื้อเพลิง ศกล.พธ.ทร. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย.61
00225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 27 พ.ย.61
00224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ ศูนย์เกษตรกรรมบางพระ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 พ.ย.61
00223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 27 พ.ย.61
00222 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ให้ กชธ.ฐท.สส. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย.61
00221 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้า และใบมีดดันดินด้านหน้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย.61
00220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ ๒ พื้นที่บางนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย.61
00219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ ๒ พื้นที่สัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย.61
00218 จ้างออกแบบ งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ ๒ 23 พ.ย.61
00217 ซื้อรถซ่อมบารุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย.61
00216 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อปั๊มเพิ่มแรงดันขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒ กิโลวัตต์ พร้อมถังความดัน ให้ วพร.ศวก.พร. 21 พ.ย.61
00215 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก 21 พ.ย.61
00214 ยกเลิกประกาศซื้อรถซ่อมบำรุงสายช่างโยธา พร้อมอุปกรณ์ ให้ กงค.ชย.ทร. และ กงย.ชย.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ย.61
00213 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางพื้นที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 21 พ.ย.61
00212 ประกาศราคากลาง ซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งให้แก่อาคาร วศ.ทร. และ สวพ.ทร. 20 พ.ย.61
00211 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยวิธีคัดเลือก 20 พ.ย.61
00210 ยกเลิกประกาศซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งให้แก่อาคาร วศ.ทร. และ สวพ.ทร. โดยวิธีคัดเลือก 16 พ.ย.61
00209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกองบังคับการ หมวดขนส่ง กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย.61
00208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร LIEBHERR รุ่น PR๗๔๑C ทะเบียนสมอ ๔๐๙๘๗ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 15 พ.ย.61
00207 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย.61
00206 ซื้อรถขุดตักล้อตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ให้ กบร.กร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พ.ย.61
00205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร CATERPILLAR รุ่น D๖ ทะเบียนสมอ ๔๐๓๑๑ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 14 พ.ย.61
00204 ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FACADE,ROOF,SOLAR CELL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ย.61
00203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถตักหน้า-ขุดหลัง ตราอักษรแคตเตอร์พิลลาร์ ทะเบียนสมอ ๔๐๖๗๗ ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 14 พ.ย.61
00202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร เฟียตอริช รุ่น FD๙ ทะเบียนสมอ ๔๒๕๑๘ ของ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 14 พ.ย.61
00201 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 13 พ.ย.61
00200 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการและอาคารพักเจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือโยทะกา กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ 13 พ.ย.61
00199 ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี โดยวิธีคัดเลือก 13 พ.ย.61
00198 ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ให้แก่ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย.61
00197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ ศูนย์เกษตรกรรมบางพระ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 พ.ย.61
00196 ประกาศ ยกเลิกงานจ้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ 8 พ.ย.61
00195 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 พ.ย.61
00194 ซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ กิโลวัตต์ ให้ กองเชื้อเพลิง ศกล.พธ.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ย.61
00193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุเชื่อมโยงแหลมเทียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย.61
00192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสี TOWER สถานีวิทยุเชื่อมโยงตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ย.61
00191 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารหมวดเรือที่ ๓ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พื้นที่ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 พ.ย.61
00190 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารกราบพักทหาร กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 พ.ย.61
00189 ซื้อรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ขนาด ๒ ตัน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย.61
00188 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารโภชนบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย.61
00187 ซื้อรถซ่อมบำรุงสาย ชย. พร้อมอุปกรณ์ ให้ ชย.ทร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย.61
00186 ซื้อรถดูดสิ่งปฎิกูล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ให้ กชธ.ฐท.สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย.61
00185 ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้า และใบมีดดันดินด้านหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 พ.ย.61
00184 ซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งให้แก่อาคาร วศ.ทร. และ สวพ.ทร. โดยวิธีคัดลือก 6 พ.ย.61
00183 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมบ้านพัก ผู้บังคับหมวดบินเฉพาะกิจ กองปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง และ อาคารพักข้าราชการ ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย.61
00182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานซ่อมทำระบบไฟฟ้าบกจ่ายให้เรือ พร้อมเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ. ๓.๓ เควี.หมายเลข ๒ ตราอักษร AEG ของ อู่ทหารเรือจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย.61
00181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเสาธงสนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย.61
00180 ประกาศจัดซื้อปั๊มเพิ่มแรงดัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒ กิโลวัตต์ พร้อมถังความดัน ให้ วพร.ศวก.พร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ย.61
00179 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร สถานีเรือมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย.61
00178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนและระบบไฟฟ้าริมเขื่อนบริเวณ กองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 5 พ.ย.61
00177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตราอักษร แลนดินี่ ทะเบียนสมอ ๔๐๐๓๘ ของ กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ย.61
00176 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๓๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง ที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00175 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ เควีเอ ที่ สถานีเรือระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00174 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร เฟียตอริช รุ่น FD9 ทะเบียนสมอ ๔๒๕๑๘ ของ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00173 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร CATERPILLAR รุ่น D6 ทะเบียนสมอ ๔๐๓๑๑ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00172 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมทำรถแทรกเตอร์ (ถากถาง) ตราอักษร LIEBHERR รุ่น PR741C ทะเบียนสมอ ๔๐๙๘๗ ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00171 ประกาศราคากลาง งานจ้างซ่อมทำรถตักหน้า-ขุดหลัง ตราอักษรแคตเตอร์พิลลาร์ ทะเบียนสมอ ๔๐๖๗๗ ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 2 พ.ย.61
00170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย.61
00169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ หมวดคลังอนุรักษ์ กองพัสดุช่าง อู่ ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พ.ย.61
00168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารของอาคาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย.61
00167 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมและเปลี่ยนระบบบำบัดน้ำของสระว่ายน้ำและหอฝึกดำน้ำให้แก่ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 31 ต.ค.61
00166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังพัสดุ กองร้อยส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค.61
00165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการนักเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค.61
00164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ต.ค.61
00163 ประกาศจัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ต.ค.61
00162 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมกระโจมไฟเกาะรางเกวียน จว.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ต.ค.61
00161 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค.61
00160 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายล้อมรอบบริเวณหมู่ถัง คลังเชื้อเพลิงกรุงเทพ กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค.61
00159 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และคลังพัสดุ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค.61
00158 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุเชื่อมโยงบางทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ต.ค.61
00157 ยกเลิกประกาศการจัดซื้อเครื่องแปลงความถี่ไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้เรือรบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 MVA. จำนวน ๒ เครื่อง 10 ต.ค.61
00156 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานซ่อมทำระบบไฟฟ้าบกจ่ายให้เรือ พร้อมเครื่องแปลงความถี่ขนาด 1,000 เควีเอ. 3.3 เควี.หมายเลข 2 ตราอักษร AEG ของ อู่ทหารเรือจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 9 ต.ค.61
00155 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนและระบบไฟฟ้าริมเขื่อนบริเวณ กองบัญชาการ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 9 ต.ค.61
00154 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทางเดินเชื่อมหลักเทียบเรือ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 9 ต.ค.61
00153 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ขนาด 380 VAC 50 Hz เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์ทำน้ำเย็น สำหรับระบบปรับอากาศของเรือฟริเกต บริเวณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก 4 ต.ค.61
00152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS และระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยทั่วไป ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสารที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำประปาที่อาคารเรือนรับรอง ที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบ และบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำ และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับ แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย.61
00143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารทดลองทางวิศวกรรม โรงเรียนนายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์ ที่อาคารกรมสารบรรณทหารเรือ (อาคารกองโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย.61
00135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอู่ตะเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย.61
00134 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารของอาคาร วศ.ทร. 26 ก.ย.61
00133 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. ที่ขอรับการสนับสนุน 26 ก.ย.61
00132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.ย.61
00131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.ย.61
00130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.ย.61
00129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมและห้องเก็บอุปกรณ์ SERVER ระบบอินเตอร์เน๊ต และงานจ้างติดตั้งมุ้งลวดห้องนอนพลทหาร อาคารร้อยบริการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย.61
00128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร ที่ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย.61
00127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร MITSUBISHI ทะเบียนสมอ ๔๑๕๓๓ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.61
00126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ย.61
00125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องฝึกยุทธกีฬา ชั้น ๕ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ก.ย.61
00124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย.61
00123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Utility Hall โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidng) 17 ก.ย.61
00122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรื้อย้ายแนวท่อประปาที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ (ระหว่าง กม.๓+๔๐๐-๑๑+๑๖๓) โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย.61
00121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น ๔ เป็นห้องรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นนายพลเรือ และสำนักงานฝ่ายอำนวยการ กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ย.61
00120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ย.61
00119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ย.61
00118 ประกาศราคากลาง จ้างงานจ้างเหมาบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.61
00117 ประกาศราคากลาง จ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.61
00116 ประกาศราคากลาง จ้างงานจ้างดูแลภูมิทัศน์ภายนอกอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ประจำปีงบประมาณ ๖๒ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย.61
00115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 10 ก.ย.61
00113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย.61
00112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้ง กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย.61
00111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลังพัสดุ กองร้อยส่งกำลังและบริการ กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย.61
00110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ หมวดคลังอนุรักษ์ กองพัสดุช่าง อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย.61
00109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเขื่อน อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ริมคลองยายหลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ย.61
00108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ แผนกขนส่งและดับเพลิง กองคลังเชื้อเพลิง ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย.61
00107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการนักเรียนจ่านาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ย.61
00106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค.61
00105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงพลศึกษามาตรฐานขนาด ๒๒ x ๔๘ เมตร ที่ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค.61
00104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 31 ส.ค.61
00103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค.61
00102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 ส.ค.61
00101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือกจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 28 ส.ค.61
00100 ประกาศราคากลาง จ้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ (FACADE, ROOF, SOLAR CELL) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค.61
00099 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง พื้นที่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ส.ค.61
00098 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่อาคาร กองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ (พื้นที่กรุงเทพฯ) บริเวณชั้น ๔ เป็นห้องรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นนายพลเรือ และสำนักงานฝ่ายอำนวยการ กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 22 ส.ค.61
00097 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมทำสิ่งชำรุดบกพร่องอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานอู่ตะเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค.61
00096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ หอประชุมกองทัพเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค.61
00095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราครอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ส.ค.61
00094 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรื้อย้ายแนวท่อประปาที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๑๒๖ (ระหว่าง กม.๓+๔๐๐-๑๑+๑๖๓) โดยวิธีคัดเลือก 9 ส.ค.61
00093 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่พระราชวังเดิม ที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๕ และอาคารกองบังคับการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (เดิม) 6 ส.ค.61
00092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียนและห้องสันทนาการ วิทยาการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 31 ก.ค.61
00091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพัก ผู้บังคับหมวดบินเฉพาะกิจ กองปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง และอาคารพักข้าราชการ ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค.61
00090 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างบ้านพักผู้บริหารโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 24 ก.ค.61
00089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 24 ก.ค.61
00088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนอาคารโรงจอดรถ หมวดขนส่ง และโรงจอดรถด้านหน้า กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค.61
00087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุง กรมการเงินทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.ค.61
00086 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 17 ก.ค.61
00085 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร Utility Hall โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.ค.61
00084 ราคากลางงานเตรียมความพร้อมอู่แห้งหมายเลข ๒ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการซ่อมทำเรือพระที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ค.61
00083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำคลังสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61
00082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๕๐๐ เควีเอ ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ๕และ ๖ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.61
00081 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียนและห้องสันทนาการ วิทยาการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.61
00080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าบกจ่ายให้แก่เรือ พร้อมเครื่องแปลงความถี่ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ. ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ที่กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.61
00079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งภายในอุโมงค์ที่ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61
00078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๓๐๐ เควีเอ. ตราอักษร Piller ให้กับ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.61
00077 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ค.61
00076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ - ส้วม สถานีวิทยุเชื่อมโยงตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61
00075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม/เปลี่ยนท่อเมนประปาภายนอกบริเวณ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61
00074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บ Chamber และเรือช่วยเรือผู้ประสบภัย ที่ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ก.ค.61
00073 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และคลังพัสดุ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ค.61
00072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Graphic ประกอบการแสดง จัดทำ VTR และตัดต่องานสำหรับ การแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 61
00071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโพเดี้ยมและดอกไม้ตกแต่งสถานที่สำหรับการจัดการแสดงกาชาด คอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 61
00070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม สำนักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ อาคารกองบัญชาการ กองทัพเรือ ๓ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.ค.61
00069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง ที่ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 ก.ค.61
00068 ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.ค.61
00067 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร กองบังคับการ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 ก.ค.61
00066 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายกองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก 3 ก.ค.61
00065 เช่าระบบฉายภาพ สำหรับการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีคัดกเลือก 2 ก.ค.61
00064 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องฝึกยุทธกีฬา ชั้น ๕ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 ก.ค.61
00063 ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุง กรมการเงินทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.ค.61
00062 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย.61
00061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย.61
00060 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายล้อมรอบบริเวณหมู่ถัง คลังเชื้อเพลิงกรุงเทพ กองเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย.61
00059 ประการผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ห้องเรียน/ห้องพักผ่อน รร.สธ.ทร. และ รร.อส. พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก 27 มิ.ย.61
00058 ประกาศราคากลาง ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. ที่ขอรับการสนับสนุน โดยวิธีคัดเลือก 27 มิ.ย.61
00057 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ ที่ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 26 มิ.ย.61
00056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หมวดบิน ๔๑ ฝูงบินกองทัพเรือ ๓๑๔๑ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก 26 มิ.ย.61
00055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติด ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.61
00054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบ Grounding กองบังคับการ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.61
00053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.61
00052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.61
00051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องพัก นายทหารนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อาคาร B.O.Q.๑ จำนวน ๑๐ ห้อง โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย.61
00050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 21 มิ.ย.61
00049 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโรงประกอบอาหาร ที่ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิ.ย.61
00048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก 21 มิ.ย.61
00047 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ – ห้องส้วมและคลังพัสดุ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 21 มิ.ย.61
00046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ กองโรงงานเบ็ดเตล็ดอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย.61
00045 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม และคลังพัสดุ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 มิ.ย.61
00044 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสถานีวิทยุเชื่อมโยงบางทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มิ.ย.61
00043 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องพัก นายทหารนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อาคาร B.O.Q.1 จำนวน ๑๐ ห้อง โดยวิธีคัดเลือก 13 มิ.ย.61
00042 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมทำระบบไฟฟ้าบกจ่ายให้แก่เรือ พร้อมเครื่องแปลงความถี่ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ. ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ที่กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 13 มิ.ย.61
00041 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๓๐๐ เควีเอ. ตราอักษร Piller ให้กับ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก 13 มิ.ย.61
00040 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารกราบพักทหาร กองรถยนต์ กรมการขนส่งทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มิ.ย.61
00039 จ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องแปลงความถี่ขนาด ๕๐๐ เควีเอ ตราอักษร Piller หมายเลข ๔ ๕และ ๖ ที่ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.61
00038 ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าลานจอดเฮลิคอปเตอร์ หมวดบิน ๔๑ ฝูงบินกองทัพเรือ ๓๑๔๑ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.61
00037 ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารในพื้นที่พระราชวังเดิม ที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ ๕ และ อาคาร กองบังคับการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (เดิม) โดยวิธีคัดเลือก 12 มิ.ย.61
00036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือบริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ (ภายใต้โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ บริเวณฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด) (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๑ 8 มิ.ย.61
00035 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บ Chamber และเรือช่วยเรือผู้ประสบภัย ที่ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มิ.ย.61
00034 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบ Grounding กองบังคับการ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีคัดเลือก 6 มิ.ย.61
00033 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก 6 มิ.ย.61
00032 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 6 มิ.ย.61
00031 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก 5 มิ.ย.61
00030 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีเรือเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีคัดเลือก 5 มิ.ย.61
00029 ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ กองสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 มิ.ย.61
00028 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง ที่ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย.61
00027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 31 พ.ค.61
00026 ประกวดราคาจ้างงานเพิ่มเติมอาคารจอดรถ หอประชุมกองทัพเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค.61
00025 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบำบัดยาเสพติด ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นอาคาร WELLNESS CENTER ศูนย์สุขภาพ กองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก 24 พ.ค.61
00024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ 23 พ.ค.61
00023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเปลี่ยนผนังและพื้นห้องแผนที่พร้อมทาสี ซ่อมฝ้าเพดานชั้น B2 และซ่อมทำระบบกันซึมบ่อน้ำด้านหน้าอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค.61
00022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ พัน.สอ.๒๒ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.(ส่วนที่เหลือ) 22 พ.ค.61
00021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยาน (EC-645 T2) พร้อมลานจอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค.61
00020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค.61
00019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างเสา ANTENNA TOWER ที่ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค.61
00018 ราคากลางงานจ้างก่อสร้างเสา ANTENNA TOWER ที่ กองพันทหารราบที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.61
00017 ราคากลางงานจ้างซ่อมเปลี่ยนผนังและพื้นห้องแผนที่พร้อมทาสี ซ่อมฝ้าเพดานชั้น B2 และซ่อมทำระบบกันซึมบ่อน้ำด้านหน้าอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย.61
00016 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 10 พ.ค.61
00015 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองทัพเรือ 8 พ.ค.61
00014 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างงานโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ ทร. 7 พ.ค.61
00013 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน จ้างโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพ กองทัพเรือ 4 พ.ค.61
00012 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงคลุมหน้ากองรักษาการณ์ หลังคาคลุมทางเดิน และโรงจอดรถ ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 4 พ.ค.61
00011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม พร้อมระบบท่อประปาและสุขาภิบาล อาคารกองบังคับการโรงเรียนนายเรือ โดยวิธีคัดเลือก 4 พ.ค.61
00010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุง กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวิธีคัดเลือก 4 พ.ค.61
00009 ประกาศยกเลิกโครงการจ้างก่อสร้างโรงคลุมหน้ากองรักษาการณ์ หลังคาคลุมทางเดิน และโรงจอดรถ ที่ ฐท.กท.โดยวิธีคัดเลือก 30 เม.ย.61
00008 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ 2 พื้นที่บางนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เม.ย.61
00007 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ ระยะที่ 2 พื้นที่สัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เม.ย.61
00006 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย.61
00005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเดิม และก่อสร้างอาคารจอดรถหลังใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๑ หลัง ภายใต้โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย.61
00004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการย้าย กองพันสารวัตรทหารเรือ ที่ ๑ กรมสารวัตรทหารเรือ ภายใต้โครงการปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือตามนโยบายรัฐบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เม.ย.61
00003 ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม พร้อมระบบท่อประปาและสุขาภิบาล อาคารกองบังคับการ รร.นร. โดยวิธีคัดเลือก 20 เม.ย.61
00002 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือและสะพานท่าเทียบเรือ ฐตร. ทรภ.๑ (ภายใต้โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ บริเวณ ฐตร.) (ระยะดำเนินการ) ปีที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย.61
00001 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุง กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ บางนา โดยวิธีคัดเลือก 14:52
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   574227 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61