ข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
หน้าหลักข่าวประกาศแผนประกวดราคา-สอบราคา
 
     
ลำดับที่ รายการ
00235 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน
00234 ประกาศราคากลาง ซื้อบอลลูนไลท์
00233 ประกาศราคากลาง ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี
00232 ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินไฟฟ้า ขนาด 60 KVA. แบบลากจูงได้
00231 ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 160 kVA
00230 ประกาศราคากลาง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 75 kVA
00229 ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 100 kVA
00228 ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 250 kVA
00227 ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 160 kVA
00226 ประกาศเชิญชวนซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี
00225 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน
00224 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน
00223 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓ งาน
00222 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน
00221 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ เรื่อง
00219 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ งาน
00218 ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จว.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00217 ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เพื่อซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ให้กับอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จว.กระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00216 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ งาน
00215 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการกองทัพเรือ ขนาด ๗๙ ครอบครัว พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ หลัง
00214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคาร กองบัญชาการกองทัพเรือ ๖ พื้นที่พระราชวังเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00213 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานจ้างก่อสร้างกองผลิตและซ่อมบำรุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ (ต่อเนื่อง)
00212 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ งาน
00211 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พระนิเวศน์ อาคาร Utility Hall และพื้นที่ใกล้เคียง โดยวิธีคัดเลือก
00210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตราอักษร NEW HOLLAND ทะเบียนสมอ ๔๐๐๗๒ ของ ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือบางพระ กองอาชีวะสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถบรรทุกเทท้าย ตราอักษร มิตซูบิชิ ทะเบียนสมอ ๔๑๓๑๗ ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำรถถากถาง CATERPILLAR ทะเบียนสมอ ๔๒๐๐๒ ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก
00207 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
00206 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00205 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว ของ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00204 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นที่สัตหีบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00203 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ที่ สถานีเรือละงู ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
00202 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอาวุธปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ หลัง อาคารโรงจอดรถลากปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร จำนวน ๒ หลัง และอาคารโรงจอดรถยนต์พร้อมที่ปรนนิบัติบำรุง จำนวน ๑ หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีคัดเลือก
00201 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนักดำน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ พร้อมโรงจอดรถ กองประดาน้ำ และถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00200 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ และสาธารณูปโภค ของ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
00199 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ พัน.รฝ.๑๑ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. อ.ท้ายเหมือง จว.พัง
00198 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว ของ ทรภ.๓ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
00197 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พื้นที่สัตหีบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00196 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว ของ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00195 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓ เรื่อง
00194 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน
00193 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก
00192 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญางานจ้างก่อสร้างคลังอมภัณฑ์และคลังสรรพาวุธ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ
00191 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้ัางอาคารพักประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน จำนวน ๑ หลัง
00190 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้ัางคลังเก็บปืนใหญ่พร้อมเครนไฟฟ้า ขนาด ๕ ตัน ของ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง
00189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข ๒ ของอาคาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และ สำนักงาน วิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข ๓ ของอาคาร กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ และ สำนักงาน วิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00187 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร (OFFICER CLUB) อาคารราชนาวิกสภา ชั้น ๒ โดยวิธีคัดเลือก
00186 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญางานจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ๗-๘ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ของ นสร.กร. จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
00185 ประกาศราคากลางงานจ้างเจาะสำรวจดินเพื่อการขุดลอก โครงการพัฒนาขีดความสามารถท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ระยะที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก
00184 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างที่พักอาศัยกำลังพลเรือที่เข้ารับการซ่อมทำที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00183 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างที่พักอาศัยกำลังพลเรือที่เข้ารับการซ่อมทำที่ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00182 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารคลังปืนเล็ก ๒ ชั้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
00181 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภคของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
00180 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถถากถาง CATERPILLAR ทะเบียนสมอ ๔๒๐๐๒ ของ กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยวิธีคัดเลือก
00179 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำรถตักหน้า-ขุดหลัง ตราอักษร CATERPILLAR ทะเบียนสมอ ๔๒๒๗๕ ของ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก
00178 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน 3 เรื่อง
00177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานโครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (อาคารพักข้าราชการ รวมจำนวน ๒๖๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่ พัน ปตอ.กรม.ป.พล.นย. อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง) โดยวิธีคัดเลือก
00176 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ งาน
00175 ประกาศเชิญชวนงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ (ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยใน ๒) โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00173 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างซ่อมแซมกำแพงเรือนจำแดน ๒ และ ๓ พร้อมหอตรวจการณ์ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
00172 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน กองพันรถถัง กองพลนาวิกโยธิน บริเวณพื้นที่บ้านหนองกระจง ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
00171 ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร ขนาด ๑๐ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความ สะดวก ของ กองพันรักษาฝั่งที่ ๑๑ กรมรักษาฝั่งที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00170 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โคงราการ
00169 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิงหมู่คลังสรรพาวุธ โดยวิธีคัดเลือก
00168 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘ งาน
00167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงภายในอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงครัว ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและภายนอกอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00163 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการกองร้อย กรมรบพิเศษที่ ๑ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการและโรงจอดรถ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค และงานก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยง ๓๐๐ คน และโรงครัว ๑๐๐ คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค จำนวน ๑ งานของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ที่อาคารกรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นที่วังนันทอุทยาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารทดลองวิศวกรรม โรงเรียนนายเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือ นอกประจำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคารส่วนบัญชาการ ทร. อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร. นอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ที่กองบัญชาการ ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ด้านหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00151 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำอาคารส่วนบัญชาการ ทร. อาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการ ทร.นอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการอู่ ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00148 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองบังคับการ กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ที่อาคารกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00145 ประกาศผู้ชนะจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ส่งอาหาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ UPS และระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย VESDA ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง/ต่ำ และหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลป้องกันและกำจัดปลวกแมลง ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยทั่วไป ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และเครื่องสูบน้ำประปาที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00137 ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00136 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นที่หอผู้ป่วยราชพฤกษ์ (ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยใน ๒) โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00135 ประกาศราคากลางงาน จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานโครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (อาคารพักข้าราชการ รวมจำนวน ๒๖๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่ พัน ปตอ.กรม.ป.พล.นย. อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง) โดยวิธีคัดเลือก
00134 ประกาศสัญญาแก้ไขงานจ้างก่อสร้างอาคาร กอง รปภ.ฐท.กท.และอาคารบริวารทดแทนอาคารเดิม
00133 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงภายในอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00132 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงครัว ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างและภายนอกอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00131 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างทางขับระยะที่ ๑ และลานจอดของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน
00130 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการหอประชุมกองทัพเรือ
00129 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ๖๔ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค จำนวน ๔ หลัง ของ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักพร้อมระบบสุขาภิบาลสำหรับกำลังพลขบวน ฮ.พระราชพาหนะ และ ฮ.ติดตามเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
00127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จ้างก่อสร้างซ่อมทำและปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับโครงการจัดตั้งสถานีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ณ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๔๙๑ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
00126 ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารโรงเรียนการขนส่งทหารเรือ กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00125 ประกาศแผนงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) งานโครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (อาคารพักข้าราชการ รวมจำนวน ๒๖๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่ พัน ปตอ.กรม.ป.พล.นย. อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง)
00123 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมทำระบบปรับอากาศ ที่อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการกอประชุมกองทัพเรือ
00120 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ส่วนบัญชาการกองทัพเรือ อาคารจอรถยนต์ อาคารโรงอาหารและอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการพื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00119 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาดูแลและบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นสุขภัณฑ์อาคารส่วนบัญชาการ กองทัพเรืออาคารจอดรถยนต์ อาคารโรงอาหาร และอาคารศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จข้าราชการกองทัพเรือนอกประจำการ พื้นที่วังนันทอุทยาน โดยวิธีคัดเลือก
00118 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จำนวน ๒ หลัง
00117 ประกาศสัญญาแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพัก ขนาด ๖๔ ครอบครัว พร้อมระบบสาธารณูปโภค ของ ทรภ. ๒ จำนวน ๓ หลัง
00116 ประกาศผู้ชนะงานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
00115 ประกาศสัญญาแก้แก้ไขงานจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๓๒ ครอบครัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กรม ร.๑ พล.นย.
00114 ประกาศผู้ชนะงานจ้างก่อสร้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารทดสอบและหมู่คลังอาวุธปล่อยนำวิธีและจัดหาวัสดุสนับสนุนงานสายสรรพาวุธ ให้กรมสรรพาวุธทหารเรือ โดยวิธีคัดเลือก
00113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงคลังเก่า กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำนวน ๑๑ คลัง โดยวิธีคัดเลือก
00112 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมทำและปรับปรุงระบบไฟฟ้ารองรับโครงการจัดตั้งสถานีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ณ หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการ ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ๔๙๑ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
00111 ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ซ่อมทำระบบปรับอากาศ ที่อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กิจการกอประชุมกองทัพเรือ
00110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี โดยวิธีคัดเลือก
00109 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน
00108 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยานโดยวิธีคัดเลือก
00107 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศรชล.ภาค ๒ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00106 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศรชล.ภาค ๓ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00105 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน
00104 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว ๖๔ ครอบครัว ศรชล.ภาค ๑ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00103 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ งาน
00102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งที่ อาคาร บก.อจปร.อร.
00101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 kVA 3 pH 33 kV 230/400 V
00100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 kW
00098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kW
00097 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
00096 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 kW.
00095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 100 kVA
00094 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 kW.
00093 ประกาศราคากลาง ซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
00092 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน
00091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 29 แรงม้า
00090 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
00089 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
00088 ประกาศราคากลาง ซื้อลิฟต์ยกรถ 2 เสา ขนาด 4 ตัน พร้อมติดตั้ง
00087 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
00086 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
00085 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและระบบสาธารณูปโภคที่ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ระยะที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก
00084 ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ ที่อาคารเรือรับรองที่ประทับแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ โดยวิธีคัดเลือก
00082 ประกาศราคากลาง ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 50 KVA. ที่เกาะกูด โดยวิธีคัดเลือก
00081 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00080 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00079 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ให้ กอง สน.กร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00077 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00076 อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒ งาน
00075 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00074 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00073 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อยางรถเครื่องทุนแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ที่ร้องขอระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ 64
00072 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบกว้านลากเรือพร้อมระบบไฟฟ้า ทรภ.๑ โดยวิธีคัดเลือก
00071 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ท่าจอดเรือดำน้ำ และโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ
00070 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00069 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
00068 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ท่าจอดเรือดำน้ำ และโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ
00067 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00066 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00065 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00064 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเลี้ยงขนาด ๕๐๐ คน กองนักเรียนจ่า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยวิธีคัดเลือก
00063 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมลู่ทางวิ่งสวนสุขภาพ สนามกีฬาภูติอนันต์ ๒ แบบ Asphaltic Concrete โดยวิธีคัดเลือก
00062 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยและนันทนาการ กองทัพเรือ ก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรขนาด ๘๐ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง และอาคารพัก นายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว จำนวน ๒ หลัง พื้นที่พุทธมณฑล (รร.ขส.ขส.ทร.) ส่วนที่เหลือ โดยวิธีคัดเลือก
00061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องพ่วงตัดหญ้าและใบมีดดันดินด้านหน้า ให้ ทรภ.๓ โดยวิธีคัดเลือก
00058 เปลี่ยนแปลงและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00057 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำพร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
00056 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
00055 ประกาศเปลี่ยนแปลง และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00054 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00053 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
00052 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
00051 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
00050 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
00049 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
00048 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
00047 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
00046 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00045 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00044 ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
00043 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
00042 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00041 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00040 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00039 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00038 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00037 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00036 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00035 กองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ ตอบคำถามงานจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางฯ แล้ว
00034 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00033 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00032 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมเขื่อนพื้นที่หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
00031 ประกาศราคากลาง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารกองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมอาคารจอดรถ และอาคารกองบัญชาการร้อยรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพพร้อมอาคารบริวาร
00030 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00029 ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป้อมผีเสื้อสมุทร ระยะที่ ๑ (ซ่อมทำระบบป้องกันน้ำท่วม ป้อมผีเสื้อสมุทร ปจปร.ฐท.กท.) ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ
00028 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารกองบังคับการ กรมอู่ทหารเรือ ชั้นที่ ๔ และซ่อมปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัสดุช่าง กรมอู่ทหารเรือ เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั่วคราว
00027 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคาพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ อาคาร ๑ และ ๒ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
00026 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น
00025 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00024 อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00023 อนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00021 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00020 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00019 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00018 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานเตรียมความพร้อมอู่แห้งหมายเลข ๒ อู่ทหารเรือ กรมอู่ทหารเรือ และสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการซ่อมทำเรือพระที่นั่ง โดยวิธีคัดเลือก
00016 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00015 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
00014 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00013 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00012 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00011 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคาร Utility Hall โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ (แห่งใหม่)
00010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการ กรมอู่ทหารเรือ พื้นที่สัตหีบ
00009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงคลุมหน้ากองรักษาการณ์ หลังคาคลุมทางเดิน และโรงจอดรถ ที่ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก
00008 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๑ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติม จำนวน ๖ รายการ
00007 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
00006 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมกองทัพเรือ (อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์)
00005 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
00004 ประกาศแผนจ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ
00003 ประกาศแผนจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารรองรับการย้าย กลน.กร. ระยะที่ ๒ ฯ พื้นที่ สัตหีบ และพื้นที่ บางนา
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   090425 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61